Radboud – Anti-TNF therapie vergroot risico

Nijmegen, 10-07-2007 

Goedaardige mycobacterie veroorzaakt ernstige ziekte

Anti-TNF therapie vergroot risico op bacteriële infectie

TNF-alfa blokkers maken patiënten vatbaarder voor bepaalde bacteriën. Goedaardige familieleden van de verwekkers van lepra en tuberculoze veroorzaken bijvoorbeeld steeds vaker ernstige ziekten bij anti-TNF-gebruikers. In het julinummer van Nature Clinical Practice Rheumatology presenteert arts-onderzoeker Jakko van Ingen de eerste beschrijving van zo’n longinfectie.

TNF-alfa blokkers zijn medicijnen die worden gebruikt bij de ziekte van Crohn, sarcoïdose, psoriasis en vooral reumatoïde artritis. Deze medicijnen verlagen echter de afweer tegen mycobacteriën. De bekendste voorbeelden van dergelijke mycobacteriën zijn de verwekkers van lepra en tuberculose. Gebruiken patiënten TNF alfa blokkers, dan kan een in het verleden opgelopen tuberculose-infectie plotseling weer opvlammen en een ernstige ziekte veroorzaken.

Zelden ziekteverwekkend
Maar ook de nontuberculeuze mycobacteriën – de ‘goedaardige’ tak van de familie – kunnen gevaarlijk zijn. Bij gezonde mensen leiden ze zelden tot ziekte, maar bij een verlaagde weerstand door TNF alfa blokkers neemt de kans op besmetting en ziekte duidelijk toe. Omdat TNF alfa blokkers steeds vaker worden gebruikt, vormen ze dus in toenemende mate een risicofactor.

Eye-opener
Jakko van Ingen beschrijft in het julinummer van Nature Clinical Practice Rheumatology een van de eerste concrete voorbeelden van zo’n infectie: een patiënt die TNF-alfa blokkers gebruikt en inderdaad ernstig ziek wordt na een infectie met een nontuberculeuze mycobacterie. Van Ingen: “Dankzij de ondersteuning van gespecialiseerde longartsen kon deze patiënt nog tijdig met succes worden behandeld, zelfs zonder de behandeling met TNF alfa blokkers te stoppen.”
Het artikel in Nature Clinical Practice Rheumatology dient vooral als een eye-opener. Van Ingen: “Artsen moeten beseffen dat gebruikers van TNF-alfa blokkers ernstig ziek kunnen worden door een – van huis uit vrij onschuldige – nontuberculeuze mycobacterie. De komende jaren zullen ongetwijfeld veel meer patiënten met zo’n ziektebeeld opduiken. Ons artikel is een waarschuwing voor de medische wereld om daar alert op te zijn. En te blijven.”

Bron: UMC St Radboud