UMC St Radboud – enquete zorgconsumenten

Nijmegen, Washington, 1 november 2007

Presentatie internationale enquête zorgconsumenten in aanwezigheid minister Klink

Nederlander tevreden over toegang en kosten van de zorg,
maar coördinatie kan beter


In Nederland bestaat veel vertrouwen in de kwaliteit van de gezondheidszorg. De Nederlander is tevreden over het functioneren van het zorgstelsel, de toegang tot de zorg en over de betaalbaarheid daarvan. Maar ondanks de hoge waardering, oordeelt de consument hier minder gunstig over de coördinatie, begeleiding en informatievoorziening, zowel door het ziekenhuis als door de huisarts. Voor Nederland zijn dit de belangrijkste conclusies uit de Commonwealth Fund Survey die in Nederland is uitgevoerd door de afdeling Kwaliteit van Zorg van het UMC St Radboud te Nijmegen. Tijdens een internationale bijeenkomst van ministers op 1 november in Washington presenteert het Commonwealth Fund, in aanwezigheid van minister Klink van VWS, haar resultaten.

Via een jaarlijks onderzoek geeft het Commonwealth Fund inzicht in de goede en minder goede aspecten van de gezondheidszorgsystemen van een zevental landen, te weten Australië, Canada, Duitsland, Engeland, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en, sinds vorig jaar, ook Nederland. Voor deze enquête kiest het Commonwealth Fund voor een aanpak waarbij wisselend zorgverleners, patiënten of zorgverzekeraars gevraagd wordt hun visie te geven. Werden in 2006 de huisartsen geïnterviewd, dit jaar was het aan consumenten en patiënten om hun individuele mening te geven over de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van hun nationale gezondheidszorg.

De resultaten van de enquête maken het mogelijk een internationale vergelijking te maken. Daarmee ontstaat een uniek inzicht hoe de Nederlandse gezondheidszorg zich verhoudt tot die van de andere deelnemende landen. Uit deze vergelijking blijkt dat de Nederlander op verschillende punten veel positiever is over de gezondheidszorg dan de consumenten uit de andere landen. In de enquête die de afdeling Kwaliteit van Zorg van het UMC St Radboud voor het tweede jaar uitvoert, antwoorden Nederlanders relatief vaak dat het eigen gezondheidszorgsysteem goed functioneert. Verder vertrouwt zo’n 60 procent van de Nederlanders erop een uitstekende en veilige zorg te zullen krijgen op het moment dat ze die nodig hebben. Ook daarin scoort Nederland veel beter dan elk ander deelnemend land. Het percentage van geïnterviewden dat hierop vertrouwt, bedraagt in de andere deelnemende landen maximaal 35 procent. Slechts 2 procent van de mensen in Nederland zegt dat ze geen gebruik gemaakt hebben van aanbevolen zorg vanwege de kosten. Dit percentage ligt in de andere landen hoger en loopt op tot 22 procent in de Verenigde Staten.

De enquête wijst echter ook uit dat de coördinatie van de zorg, de informatie bij ontslag uit het ziekenhuis en de rol van de huisarts bij de informatievoorziening aan patiënten beter kan. Op grond van het onderzoek is vast te stellen dat de coördinatie van de nazorg bij ontslag uit het ziekenhuis hier minder goed geregeld is dan elders. De patiënt ontvangt in deze situatie minder vaak informatie over medicijngebruik en over de juiste handelwijze bij calamiteiten. Verder blijkt dat de huisarts in Nederland slechts een beperkte rol heeft bij het verstrekken van informatie over het veranderen van de leefstijl van de patiënt. Meer in het algemeen geeft de huisarts, verpleegkundige of apotheker hier minder vaak informatie over medicijnen en medicijngebruik. Ook ondersteunt de huisarts de patiënt minder vaak bij de keuze van een specialist.

Het Commonwealth Fund uit de Verenigde Staten beoogt de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor met name kwetsbare burgers te verbeteren. Dat doet de organisatie door onafhankelijk onderzoek te bevorderen en te stimuleren dat onderzoeksresultaten gebruikt worden bij de ontwikkeling van beleid. Zowel het ministerie van VWS als de afdeling Kwaliteit van Zorg van het UMC St Radboud heeft zich sterk gemaakt voor Nederlandse deelname aan deze jaarlijkse onderzoekscyclus.

Bron: UMC St Radboud