Radboud – Zorgkwaliteit huisartsenposten

Nijmegen, 19 november 2007

Stevige basis voor zorgkwaliteit huisartsenposten
 
De kwaliteit van spoedzorg een stevige basis geven. Dat is de doelstelling van een convenant tussen de afdeling Kwaliteit van Zorg van het UMC St Radboud en de Vereniging Huisartsenposten Nederland. De beide organisaties ondertekenen dit convenant vandaag.

De verbetering van de zorgkwaliteit van huisartsenposten en in de acute zorg komt tot stand binnen een kennisnetwerk van onder meer universiteiten, onderzoeksinstellingen en huisartsenposten. Dat netwerk is ondergebracht bij de afdeling Kwaliteit van Zorg van het UMC St Radboud, die het onderzoek wetenschappelijk begeleidt. “De expertise en kennis die daar aanwezig is, kunnen we via deze overeenkomst nog beter ontwikkelen en toepassen”, zegt Paul Giesen, huisarts, onderzoeker en grondlegger van het kennisnetwerk.

Jaarlijks willen beide organisaties een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma presenteren en een agenda overleggen van komende activiteiten. Die intensieve samenwerking levert beide organisaties winst op, zo is de verwachting. De Vereniging van Huisartsenposten Nederland blijft goed op de hoogte van relevant wetenschappelijk onderzoek en kan gewenst onderzoek makkelijker laten uitvoeren bij haar leden. Voor de afdeling Kwaliteit van Zorg zorgt de samenwerking voor een optimale aansluiting van het wetenschappelijk onderzoek op de praktijk en op de behoeften die daar leven.

De afdeling Kwaliteit van Zorg doet behalve op huisartsenposten, ook onderzoek naar de huisartsenzorg en spoedzorg in Nederland en in 25 andere Europese landen. In de komende jaren voert het instituut een ambitieus onderzoeksprogramma uit naar verschillende aspecten van spoedzorg in Nederland. Onder meer zal onderzoek worden gedaan naar triage, ketensamenwerking en veiligheid. Ook zal onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden om de kwaliteit van zorg systematisch te volgen en te verbeteren door nieuwe ict-toepassingen.

Bron: UMC St Radboud