9,8 Miljoen euro extra – Re-integratie en…

Nijmegen, 17 december 2008
 
9,8 Miljoen euro extra voor re-integratie en werkgelegenheid

Het college van burgemeester en wethouders wil de komende drie jaar 9,8 miljoen euro extra inzetten om de doorstroming van mensen met een gesubsidieerde baan naar regulier werk te bevorderen. Het gaat om geld dat in 2008 bespaard is door de forse daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. De inzet van deze meevaller is een belangrijk onderdeel van een serie budgettaire maatregelen van het college ter bevordering van de re-integratie en werkgelegenheid.

Door de rijksbezuinigingen op re-integratie en de kosten van de huidige vorm van gesubsidieerde arbeid is de bodem van het beschikbare budget voor re-integratie in zicht. De investering van 9,8 miljoen euro in re-integratie en werkgelegenheid moet voorkomen dat de gemeente de huidige en eventueel toekomstige groep uitkeringsgerechtigden straks niet meer naar werk kan begeleiden.

De precieze besteding van de extra middelen wordt in de loop van 2009 voorgelegd aan de gemeenteraad bij de besluitvorming over het re-integratiebeleid en de toekomst van gesubsidieerde arbeid. Gedacht wordt aan onderhandelingen met werkgevers, loonwaardeonderzoeken, outplacementtrajecten en een regeling om werknemers van 60 jaar of ouder versneld uit te kunnen laten stromen. Ook wil het college een deel van het extra budget inzetten om een motie van de gemeenteraad uit te voeren. Het gaat om onderhandelingen met regiogemeenten om gedwongen ontslagen van gesubsidieerde arbeidskrachten buiten de stad te voorkomen.
De gemeenteraad zal zich naar verwachting in januari 2009 buigen over de door het college voorgestelde budgettaire maatregelen.

Bron Gemeente Nijmegen