Reconstructie Energieweg ivm stadsbrug

Nijmegen, 5 september 2011

Reconstructie Energieweg start komend voorjaar

De omvorming van de Energieweg tot toegangsweg voor de nieuwe stadsbrug De Oversteek start komend voorjaar. De gemeente Nijmegen heeft het werk gegund aan aannemer Heijmans voor een bedrag van € 9.4 miljoen. Heijmans gaat de komende tijd aan de slag met het uitwerken van het technisch ontwerp. De wegwerkzaamheden starten in maart 2012 en duren naar verwachting tot het eind van het jaar.

De nieuwe stadsbrug De Oversteek is op dit moment volop in aanbouw. Als toegangsweg voor de nieuwe brug moet de Energieweg vanaf het Industrieplein tot en met de aansluiting op de Neerbosscheweg (A73) worden aangepast. Om te zorgen voor een goede doorstroming in de nieuwe situatie wordt de middenberm van de gehele Energieweg gesloten en komen er rotondes ter hoogte van de Neerbosscheweg, de Dr. de Blécourtstraat en de Ambachtsweg. De bestaande rotonde Industrieplein wordt aangepast. De weg krijgt geluidsarm asfalt en waar nodig geluidschermen. Ook komen er aan weerskanten bomen. Langs de Energieweg komt een vrijliggend fietspad in twee richtingen met aan de zijde van de Neerbosscheweg een nieuwe fietstunnel. Bij de reconstructie wordt bovendien de riolering gedeeltelijk vervangen, komen er nieuwe verkeerslichten en nieuwe straatverlichting.

De oplevering van de nieuwe stadsbrug De Oversteek, die Nijmegen-West verbindt met Nijmegen-Noord, staat gepland voor november 2013. Met de nieuwe brug wordt het verkeer beter verspreid over de stad waardoor de doorstroming verbetert. Aan de zuidzijde sluit de brug straks aan op de vernieuwde Energieweg. Aan de noordkant zorgt de nog aan te leggen Graaf Alardsingel voor een verbinding met de Prins Mauritssingel (A325).
 
Bron Gemeente Nijmegen