Regels startersleningen woning versoepelen

Nijmegen, 6 maart 2007

Financiële spelregels te strikt bij huidig prijspeil Nijmeegse koopwoningen

CDA en PvdA: Regels voor startersleningen versoepelen

Nijmegen, 6 maart 2007: De gemeenteraadsleden Chantal Teunissen (CDA) en Stijn Verbruggen (PvdA) maken zich zorgen over de toekomst van de Nijmeegse startersleningen. Zij bepleiten een verruiming van de regels en betere voorlichting.

Chantal Teunissen (CDA) en Stijn Verbruggen (PvdA) stellen schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de Nijmeegse startersleningen. Een starterslening is een tweede hypotheek die het gat dicht tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs van de woning. Starters betalen de eerste drie jaar geen rente en aflossing over de starterslening.

Voor het jaar 2007 is een bedrag van 460.000 euro beschikbaar. De hoogte van een starterslening is minimaal 3.000 en maximaal 30.000 euro. Er is dus voldoende budget om 15 tot 150 starters te helpen. Chantal Teunissen: ‘Dit jaar is er tot nu toe pas één aanvraag voor een starterslening in behandeling. Ik weet zelf hoe lastig het is om als starter je eerste huis te kopen. De behoefte aan een steuntje in de rug is groot. Maar veel mensen kennen de starterslening niet eens. Voorlichting over de regeling is dus hard nodig: zowel richting starters als richting hypotheekverstrekkers en makelaars’.

PvdA en CDA maken zich zorgen over de positie van starters op de Nijmeegse huizenmarkt. Stijn Verbruggen: ‘Om in aanmerking te komen voor een starterslening mag je huis niet duurder zijn dan 200.000 euro. De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren zo hard gestegen, dat het voor de hand ligt dit bedrag te verhogen. Ook andere regels maken het aanvragen van een starterslening onnodig ingewikkeld. Dat kan en moet dus eenvoudiger. Het zou jammer zijn als de starterslening straks vanwege te weinig gebruik de nek om wordt gedraaid, terwijl starters deze steun eigenlijk goed kunnen gebruiken ’.

De raadsleden vragen het college om een nadere analyse van het niet-gebruik van de startersleningen en mogelijke verbeterpunten. Teunissen en Verbruggen: ‘Hopelijk komt het college naar aanleiding van onze vragen in actie, zodat de starterslening voor meer mensen toegankelijk wordt. Zo niet, dan zullen wij vanuit de gemeenteraad actie ondernemen’.


Nijmegen, 6 maart 2007

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Nijmegen

Vragen in het kader van art. 39 van het reglement van orde.

Geacht College,

Door een woordvoerder van de Gemeente is aangegeven dat men voornemens is te stoppen met de uitvoering van de uitgifte van de startersleningen als het aantal aanvragen en toekenningen niet toeneemt.

Volgens de gemeentelijke website is er in 2007, mede gezien de ontwikkelingen waarbij het Ministerie van VROM de helft van het leenbedrag wil subsidiëren, € 460.000,- beschikbaar in de vorm van leningen voor starters op de woningmarkt. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten verstrekt deze leningen.

Er is op dit moment slechts één aanvraag voor de starterslening in behandeling terwijl er minimaal 15 starters in 2007 op weg geholpen kunnen worden.

Onze fracties hechten zeer aan voldoende kansen voor starters op de woningmarkt.

Om over het standpunt van het college over startersleningen opheldering te krijgen stellen wij de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat kansen voor starters op de woningmarkt erg belangrijk zijn?
2. Is het college het met ons eens dat beschouwd moet worden hoe we deze starterslening aantrekkelijker kunnen maken alvorens uitspraken te doen over het opheffen van deze lening?
3. Is het college bereid op zeer korte termijn te beschouwen wat de oorzaken zijn van het niet-gebruik van deze leningen?
4. Is het college bereid om op korte termijn samen met de Gemeenteraad wijzigingen door te voeren in de Verordening stimuleringsfonds startersregeling met als doel deze lening toegankelijk(er) te maken voor meer starters?
5. Wil het College zorgen voor (herhaaldelijke) heldere communicatie en PR voor deze starterslening naar hypotheekverstrekkers en makelaars om deze regeling nog in 2007 een eerlijke kans te geven?

CDA
Chantal Teunissen

PvdA
Stijn Verbruggen