Restauratie Museumpark Orientalis gestart


Start van de restauratie van rijksmonument Beth Juda in Museumpark Orientalis. Het Joodse Dorp Beth Juda is de reconstructie van het dorpje El Hosson, dat in het huidige Jordanië ligt.
Architect: Piet Gerrits.

Restauratie Museumpark Orientalis gestart
Joodse Dorp ‘Beth Juda’ eerste restauratielocatie

De restauratie van meer dan 20 rijksmonumenten in Museumpark Orientalis is begonnen.
Dit restauratieproject in de Heilig Land Stichting is het meest omvangrijke op het gebied van religieus erfgoed in Nederland. Firma Koninklijke Woudenberg neemt als eerste de locatie Beth Juda (Het Joodse Dorp) onder handen. De restauratie van het hele complex zal duren tot eind 2012.
 

Eind 2010 werden door de firma Koninklijke Woudenberg de bouwketen geplaatst en in januari is het echte restauratiewerk begonnen. Het gaat om de restauratie van ruim 20 rijksmonumenten in het museumpark en het Begraaf- en Gedenkpark, inclusief de beeldengroepen van kunstenaar Piet Gerrits. Het is daarmee het omvangrijkste restauratieproject op het gebied van religieus erfgoed in Nederland.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Begonnen wordt met de restauratie van Beth Juda (het Joodse dorp), de geboortegrot, de Timmermanswoning en -werkplaats en de Oosterse Herberg. Later volgen het Paleis van Pilatus en het Sanhedrin in de Via Christiana. Ook wordt de Hemelvaartskoepel op het Begraaf- en Gedenkpark in de oude glorie hersteld.

De restauratie van het hele complex (museumpark en Begraaf- en Gedenkpark) zal tot eind 2012 duren en wordt gefinancierd door het Rijk, de provincie Gelderland en de gemeente Groesbeek voor een totaalbedrag van € 6,4 miljoen.

Toekomstplan Orientalis
Orientalis is een bijzondere instelling die zijn wortels heeft in het unieke religieus erfgoed van de 100-jarige Heilig Land Stichting. De bijzondere, monumentale gebouwen en beelden staan in een uitgestrekt park. In het najaar van 2010 presenteerde Museumpark Orientalis zijn toekomstplan ‘Orientalis: zinvol beleven 2011-2015’. De essentie van dit plan is de realisatie van een eigentijds themapark voor wereldreligies en spiritualiteit dat voortbouwt op de fundamenten van het unieke religieuze erfgoed in de Heilig Land Stichting. De vrijheid van godsdienst is het centrale uitgangspunt voor het museumpark. Onder een nieuwe directie wordt gewerkt aan een nieuw, laagdrempelig Orientalis voor een groter en breder publiek.

Tijdsgewricht en interreligieuze samenleving
Aanleiding voor deze vernieuwing is de grote behoefte aan informatie en educatie op het gebied van wereldreligies en spiritualiteit in de multiculturele samenleving, zowel in Nederland als in de buurlanden Duitsland en België.
Het nieuwe Orientalis wil op nationaal en internationaal niveau een toonaangevende rol spelen en ruimte bieden voor kennisoverdracht, ontmoeting, dialoog en debat. Om deze rol waar te kunnen maken zal Orientalis primair moeten investeren in de gebouwen, infrastructuur, presentaties en de publieksvoorzieningen van het huidige park. De totale investeringskosten bedragen € 21 miljoen.

Museumpark Orientalis
Profetenlaan 2
6564 BL Heilig Landstichting
Tel. 024-3823110
www.museumparkorientalis.nl

Openingstelling
Museumpark Orientalis wordt
gerestaureerd en vernieuwd. Daarom is de openstelling beperkt. Het museum biedt het publiek echter graag de kans om van het park en haar geschiedenis te genieten en de restauratie te volgen.

Historische wandelingen
Groepsarrangement: wandeling en lunch
Dagelijks van 1 april t/m 31 oktober
boekingen en prijzen op aanvraag

‘Kijkje achter de schermen’
Publieksactiviteiten tijdens de restauratie en vernieuwing:
alle weekenden in de periode
2 juli t/m 25 september

Toegangsprijs: vrijwillige donatie
na afloop van het bezoek

Expositie Jan Stuyt
Alle weekenden in september en oktober 2011

Openingstijden
Zaterdag en zondag
10.00 – 17.00 u