ROC leerlingen krijgen les van ING

Nijmegen • september 2007

ROC leerlingen krijgen les van ING Bank-medewerkers
Gastcolleges bij ING bank Nijmegen

De leerlingen het ROC Nijmegen krijgen les over geld van medewerkers van ING Bank. De bedoeling van dit project, genaamd ‘Managing your money’, is om jongeren te leren verstandig met hun geld om te gaan. Jongeren blijken zich vaak niet bewust te zijn van de noodzaak daarvan en dat zorgt bij een groot aantal jongeren voor geldproblemen. ING Bank wil met dit project een bijdrage leveren aan het voorkomen van deze problemen.

Uit onderzoek van het NIBUD (Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting) uit 2005 blijkt dat bijna 40% van de werkende jongeren onder de 25 jaar een schuld heeft van gemiddeld 900 euro. Uit de Financiële Opvoedtest, die eveneens in 2005 door het NIBUD werd gehouden, blijkt dat ouders hun kinderen te weinig opvoeden op het gebied van geld. Om een concrete bijdrage te leveren aan deze problematiek, gaan ING Bank-medewerkers als gastdocent lesgeven. De ING Bank-medewerkers gebruiken hun praktijkkennis om voorlichting te geven aan leerlingen tussen de 16 en 20 jaar over verstandig omgaan met geld en geldproblemen. De lessen worden op ING Bank Nijmegen gegeven en aansluitend krijgen de leerlingen een rondleiding. Vandaag, morgen en overmorgen worden er 14 groepen ontvangen op de ING Bank Nijmegen.

De reden dat ING Bank kiest voor het ROC, is dat leerlingen van deze scholen vaker geld lenen dan anderen. Het project moet ervoor zorgen dat deze jongeren verstandig met geld leren omgaan om zo schulden te voorkomen. Een grote groep enthousiaste medewerkers van ING Bank heeft zich inmiddels opgegeven om op te treden als gastdocent. ING Bank geeft richtlijnen en de gastdocenten kunnen vervolgens zelf invulling geven aan de lessen. Bij deze lessen wordt gebruikgemaakt van materialen van het NIBUD.

Harm Kersten, Rayondirecteur ING Bank Nijmegen heeft zijn eerste les al gegeven. Harm “De jongeren doen erg enthousiast mee en we hebben dan ook flink gediscussieerd tijdens de les. Ik merk wel dat ze zich niet realiseren wat de gevolgen van een schuld kunnen zijn. Daar ga ik de komende lessen dan ook de nadruk op leggen. Het was voor mij een bevestiging dat deze lessen nuttig zijn. En het is ook leuk om voor de klas te staan. Voor ons als ING Bank is het een goede manier om te laten zien dat we bij de samenleving betrokken zijn en meedenken. Dat doen we niet alleen met onze klanten op financieel gebied, maar ook op maatschappelijk vlak.”

Bron: ING Bank District Arnhem-Nijmegen