ROMEINEN Info Show, 24 jan


 
Nijmegen, 15 januari 2009
 
Romeinen keren terug in Nijmegen Oost
Romeinen Info Show, 24 januari 2009

De gemeente Nijmegen gaat de komende jaren op een aantal plaatsen in Nijmegen Oost het Romeins verleden zichtbaar maken. Zo is er vanaf komend najaar een wandel- en fietsroute met informatiepanelen die de mensen langs de belangrijkste plekken van Romeins Nijmegen voert. Bij de route wordt een audiotour gemaakt met spannende luisterverhalen over het Romeinse (soldaten)leven. De plannen voor het zichtbaar maken van het Romeinse verleden worden gepresenteerd tijdens de Romeinen Info Show op zaterdagmiddag 24 januari, tussen 13.00 en 16.00 uur in het Canisius College, Berg en Dalseweg 207.

Nijmegen is de oudste stad van Nederland; de Romeinen stichtten hier de eerste stedelijke nederzetting. Het militaire centrum lag in Nijmegen Oost. De opgravingen hebben veel kennis opgeleverd over het Romeinse verleden. Helaas is bovengronds vrij weinig van die indrukwekkende geschiedenis te zien. Daar moet nu verandering in komen. De route, die begint en eindigt bij Museum Het Valkhof, volgt gedeeltelijk het tracé van de oude Romeinse weg en voert onder andere langs de plaats waar grafmonumenten gevonden zijn, het hoofdgebouw van het fort, een marktgebouw, een amfitheater en een grafveld uit de vierde en de vijfde eeuw.

Op zaterdagmiddag 24 januari worden niet alleen de ideeën gepresenteerd voor het zichtbaar maken van het Romeinse verleden. Er wordt ook informatie gegegeven over het Romeinse verleden van Nijmegen Oost en de verschillende vondstlocaties en zijn er allerlei activiteiten voor volwassenen én kinderen. De middag is speciaal bedoeld voor bewoners van Nijmegen Oost, maar andere belangstellenden zijn ook van harte welkom.

Bron Gemeente Nijmegen