Fundamenten Romeinse wachttoren gevonden

Nijmegen, 27 oktober 2008
 
Tijdens opgravingen op de hoek van de Kanaalstraat/Waterstraat in Nijmegen-West heeft het gemeentelijk Bureau Archeologie en Monumenten delen van de Romeinse stadsmuur en -gracht aangetroffen. Bijzonder is de vondst van de stenen fundering van een wachttoren die deel uitmaakte van de stadsmuur. Het is de eerste keer dat restanten van een dergelijke toren in Nijmegen zijn gevonden.

De stadsmuur met daarachter een aarden wal, de toren en de ongeveer tien meter brede gracht zijn in de jaren 160-170 na Christus aangelegd ter verdediging van de Romeinse stad. De muur was ongeveer een meter dik. Dicht bij de vier toegangspoorten bevonden zich vermoedelijk ook wachttorens.

Behalve de restanten van de verdedigingswerken is de stenen fundering van een groot, luxe huis met vloerverwarming gevonden. Ook is een bijna compleet terracotta masker aangetroffen, dat waarschijnlijk een religieuze functie had. Een andere vondst is een grote, voor Nederland unieke cirkellamp. Daarnaast zijn veel met email ingelegde bronzen mantelspelden, munten, benen naalden en andere gebruiksvoorwerpen gevonden. De vondsten geven een goede inkijk in het dagelijkse leven van de Nijmegenaren zo’n 1800-1900 jaar geleden.

De opgravingen op de hoek van de Kanaalstraat/Waterstraat vinden plaats in opdracht van de gemeente en woningcorporatie Portaal. Het opgravingsterrein is onderdeel van het herstructureringsgebied van Portaal (Rijn- en Lekstraat), die hier woningen gaat bouwen. De fundamenten van de vestingwerken bevinden zich onder het deel dat openbare ruimte is. Ze blijven onaangeroerd op ongeveer 80 cm diepte in de grond liggen.

Bron Gemeente Nijmegen