Namen bekend: ‘Spiegelwaal’ en ‘De Lentloper’

Nijmegen, 9 juli 2015

Namen Ruimte voor de Waal bekend: ‘Spiegelwaal’ en ‘De Lentloper’ 

De nieuwe namen voor het gebied van Ruimte voor de Waal zijn bekend. Uit de 944 inzendingen die dit voorjaar binnenkwamen in het kader van een namenprijsvraag koos de jury, de namen ‘Spiegelwaal’ en ‘De Lentloper’ voor respectievelijk nevengeul en ‘promenadebrug’. De winnaars van de prijsvraag verdienen met hun inzending allebei een ballonvaart voor twee personen. Voor de overige plekken in het gebied zijn namen gezocht die aansluiten bij bestaande namen of bij de historie van het gebied.

De naam Spiegelwaal is bedacht door Jan de Geer uit Lent. De jury, bestaande uit burgemeester Hubert Bruls, Joke Cuperus HID Rijkswaterstaat, bewoner Jan Rikken, Dichter des Vaderlands Anne Vegter en architect Laurent Ney, spreekt van een tot de verbeelding sprekende, heldere en robuuste naam, met een klassieke uitstraling. De samenstelling met -Waal benadrukt de band met de bestaande rivier, het woord spiegel versterkt dit: de nevengeul als een kalme afspiegeling van de druk bevaren hoofdrivier de Waal. Spiegelwaal verwijst bovendien naar de spiegelende werking van het water. Het sluit daarmee ook mooi aan bij het streven van architect Laurent Ney om de gladgepolijste onderzijde van de door hem ontworpen brug als een spiegel het beeld van het water te laten reflecteren.

Edwin Hendriks uit Lent bedacht de naam De Lentloper. Deze dynamische naam past volgens de jury in meerdere opzichten goed bij de brug. Over de brug loop je letterlijk van Lent naar (Veur) Lent. Daarnaast verwijst de naam in meerdere opzichten naar het ontwerp van de brug. De brug met zijn sierlijke poten lijkt door het water van de ene naar de andere oever te lopen. Op de brug is veel aandacht geschonken aan de positie van voetgangers: de brug wil juist voor hen een aangename verblijfsplek zijn. De jury vindt bovendien dat De Lentloper goed aansluit bij de namen van de bestaande bruggen, De Snelbinder en De Oversteek. Zij verwachten dat de naam gemakkelijk gebruikt zal worden en daarom snel zal inburgeren.

Overige namen die zijn vastgesteld zijn ‘Veur Lent’ voor het (schier)eiland en ‘Lentse Warande’ voor de nieuwe kade. De citadelbrug gaat ‘Zaligebrug’ heten. Het stuk Bemmelsedijk op het eiland krijgt als nieuwe naam ‘Oudedijk’, De naam Oosterhoutsedijk blijft bestaan op het eiland. Het wandelpad op het eiland heeft de naam Ossewaardpad gekregen.

Het project Ruimte voor de Waal is onderdeel van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. Door het verleggen van de dijk en het graven van een nevengeul krijgt de rivier meer ruimte en ontstaat er – in het hart van Nijmegen – een eiland in de Waal met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur. Drie bruggen verbinden het eiland met Nijmegen Noord. De oplevering van het hele project is gepland in december van dit jaar.

Kijk voor meer informatie over het project op www.ruimtevoordewaal.nl

Bron Gemeente Nijmegen
.

Nijmegen, 5 februari 2015

Ruimte voor de Waal – De dijk is dicht

De laatste doorgang van de kademuur bij Lent is vandaag gesloten. Daarmee is de nieuwe waterkering van het project Ruimte voor de Waal zo goed als gereed. De komende maanden wordt de voor-en achterzijde van de zogenaamde L–wand nog aangevuld met grond en wordt de voorzijde bekleed met Portugees graniet.

De 1600 meter lange kademuur, afgewerkt als schuine kade, vormt samen met de groene kade aan de oostkant de nieuwe waterkering. Eind februari neemt het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland het besluit de nieuwe waterkering in beheer te nemen, Daarmee is de oude dijk geen waterkering meer.

De nieuwe waterkering ligt 300 meter verder landinwaarts dan de oude waterkering. Het verleggen van de dijk zorgt, samen met de circa 4 km lange nevengeul, voor een betere bescherming tegen hoogwater. De maatregelen vormen een onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Dit programma zorgt ervoor dat het risico op hoogwatersituaties zoals die van 20 jaar geleden verkleind wordt.

De volgende mijlpaal is de ingebruikname van de Promenadebrug als verbinding naar het toekomstige eiland, eind maart. Zodra die verbinding is gerealiseerd kan het stuk Oosterhoutsedijk worden weggegraven dat nu nog tussen de twee stukken nevengeul inligt. Nog voor de Vierdaagse wordt ook de Verlengde Waalbrug in gebruik genomen.

Bron Gemeente Nijmegen


Toekomstige situatie, vanuit het westen gezien – Foto: Ruimte voor de Waal Nijmegen

Nijmegen, 18 februari 2013

Kansen voor watersport in de nieuwe nevengeul

Nijmegen onderzoekt de haalbaarheid van een watersportcentrum op en rond de toekomstige nevengeul tussen Lent en Nijmegen. Als onderdeel van het plan Ruimte voor de Waal wordt de dijk verlegd en een nevengeul gegraven, waardoor een eiland in de Waal ontstaat. De nieuwe inrichting van het gebied biedt nieuwe mogelijkheden voor sport, recreatie, cultuur en toerisme. Het water van de nevengeul tussen het eiland en Lent lijkt geschikt voor watersporten.

Watersportend Nijmegen heeft, verenigd in stichting Watersport Nijmegen (WSN), serieuze interesse in het beoefenen van de watersport in de toekomstige nevengeul. Hierover is de stichting al geruime tijd in gesprek met de gemeente. Het doel van Watersport Nijmegen is om een hoogwaardig aanbod van sportieve activiteiten op en rond de nevengeul te realiseren. De nevengeul zal naar verwachting in 2015 klaar zijn. Door middel van een combinatie van verenigingsactiviteiten, maatschappelijke functies en professionele activiteiten wil Watersport Nijmegen een modern concept realiseren waarmee Nijmegen als watersportstad een regionale rol kan verwerven. Behalve op roeien, zeilen, kanovaren, surfen, triatlon, klimmen, skaten, fietsen, beachsporten en de Nijmeegse Reddingsbrigade richt Watersport Nijmegen zich ook op recreatie, horeca en commerciële ruimten (zoals voor fysiotherapie en kinderopvang). Met een locatiestudie wordt gekeken wat de meest geschikte locatie is voor het vestigen van een watersportcentrum.

Ook de gemeente Nijmegen heeft een rol in het mogelijk maken van dit initiatief. Om de plannen van Watersport Nijmegen verder te brengen moet er eerst een aantal verkenningen worden gedaan. Zo wordt met een locatiestudie gekeken of het oprichten van een watersportcentrum in het gebied haalbaar is en wat hiervoor de meest geschikte locatie kan zijn. Verder wordt de komende jaren nog nagedacht over de inrichting van het eiland. Als de plannen haalbaar blijken te zijn, werkt Nijmegen mee aan de daarvoor benodigde planologische procedures. De resultaten van de locatiestudie worden half 2013 verwacht.

Bron Gemeente Nijmegen
.
.
Nijmegen, 22 januari 2013

Minister Schultz: ‘Nijmegen krijgt bijzondere impuls met stadseiland in de Waal’

Ruimte voor de Waal Nijmegen officieel gestart

Vandaag is in Nijmegen het startsein gegeven voor het omvangrijke project Ruimte voor de Waal Nijmegen. Samen met 50 schoolkinderen en burgemeester Bruls van Nijmegen verrichtte minister Schultz van Haegen symbolisch de eerste graafwerkzaamheden voor de nevengeul die hier wordt gerealiseerd in het kader van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Door de nevengeul ontstaat een eiland in de Waal. Om meer ruimte te geven aan de rivieren en zo overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk op meer dan 30 plaatsen ruimte aan de rivieren.

De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich hier als een flessenhals. Bij hoogwater kan de rivier het water niet verwerken. Om de bewoners te beschermen tegen overstromingen wordt bij Lent-Nijmegen de dijk verlegd en een nevengeul gegraven. Hierdoor ontstaat er – in het hart van Nijmegen – een eiland in de Waal met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur. Minister Schultz: “Nijmegen wordt dankzij de nieuwe geul in de Waal niet alleen veiliger. De stad krijgt een bijzondere impuls met de komst van een stadseiland. Hiermee laat Nederland zien waar een klein land groot in kan zijn.”

Nijmegen ingrijpend anders
Het eiland wordt verbonden met Nijmegen-Noord door middel van drie bruggen: twee nieuwe bruggen en een verlenging van de Waalbrug. Burgemeester Bruls: “Door deze ingreep en alle andere ontwikkelingen op beide oevers van de Waal zal het uiterlijk van Nijmegen ingrijpend veranderen. De Waal wordt het hart van een nieuw en levendig stukje Nijmegen.’’
De combinatie i-Lent, die bestaat uit Dura Vermeer Divisie Infra BV en Ploegam BV, is de komende jaren op verschillende plekken gelijktijdig aan het werk met de geul, de dijk en de bruggen. Om de overlast voor de omgeving te beperken vindt het transport zoveel mogelijk plaats per schip en zal in het werkgebied een bouwweg worden aangelegd. Eind 2015 moeten de werkzaamheden voor de waterveiligheid zijn afgerond; in augustus 2016 moet het hele project gereed zijn. Kosten voor dit project zijn 351 miljoen euro.

RUIMTE VOOR DE RIVIER
In Nederland hebben we steeds meer kans op overstromingen omdat de rivier ruimte verliest. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken, waarachter steeds meer mensen wonen. Tegelijkertijd is de bodem achter de dijken gedaald. Bovendien kent ons klimaat steeds meer extremen. Het regent vaker en harder, waardoor de rivieren meer water moeten verwerken. Het gevolg: stijgende waterstanden en meer kans op overstromingen met grote impact op mens, dier, infrastructuur en economie. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand moet omlaag. De regering neemt daarom maatregelen om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Rivieren krijgen op meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen vormen samen het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Een uniek programma waarin Rijkswaterstaat sámen met waterschappen, gemeenten en provincies zorgt voor de veiligheid van vier miljoen Nederlanders. Met als opbrengst een veilig en mooi rivierengebied in 2015. Meer informatie: www.ruimtevoorderivier.nl. Het programma Ruimte voor de Rivier is onderdeel van de het Deltaprogramma, waarin gewerkt wordt aan de waterveiligheid van Nederland op lange termijn.

NIJMEGEN OMARMT DE WAAL
Het Project Ruimte voor de Waal is één van de projecten bij de rivier de Waal die ervoor gaat zorgen dat gezicht van Nijmegen de komende jaren ingrijpend verandert. Naast de dijkteruglegging bij Lent wordt gewerkt aan de bouw van stadsbrug De Oversteek, ontwikkeling van centrumgebied de Citadel in Nijmegen-Noord, de transformatie van een industriegebied in Nijmegen-West tot woongebied Waalfront en een face-lift van de Waalkade en omgeving. Deze projecten maken dat de rivier in de toekomst niet langer langs, maar door Nijmegen stroomt: ‘Nijmegen omarmt de Waal’.

Bron Gemeente Nijmegen

Nijmegen, 18 december 2012

Voorbereidende werkzaamheden Dijkteruglegging van start

De aannemerscombinatie i-Lent is deze maand van start gegaan met een aantal zichtbare voorbereidende werkzaamheden voor het project Ruimte voor de Waal Nijmegen. Het gaat om het aanleggen het aanleggen van bouwwegen voor bouwverkeer, het maken van een ongelijkvloerse kruising bij de Bemmelsedijk, het rooien van bomen en begroeiing aan weerszijden van de Prins Mauritssingel, het aanleggen van laad- en lospontons langs de Waal en het realiseren van de omleidingsroute parallel aan de Prins Mauritssingel (N325).

Om te zorgen dat bouwverkeer niet door Lent hoeft te rijden, wordt de voormalige busstrook op de ‘oortjes’ aan de westkant van de Prins Mauritssingel ingezet voor bouwverkeer. Dat betekent dat de oprit met ingang van 21 december tweerichtingverkeer is. De afrit mag uitsluitend gebruikt worden door bouwverkeer. De aanpassing gebeurt in de avond en nacht van 18 t/m 20 december. Verkeer op de Prins Mauritssingel ondervindt geen hinder van het werk.

Voor het vervoer van grond en materialen tijdens de uitvoering, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van schepen. Daarvoor worden binnenkort drie laad- en lospontons op de Waal gerealiseerd. Voor transport over land maakt de aannemer gebruik van aparte bouwwegen. Om het bouwverkeer te scheiden van het overige verkeer worden bovendien drie ongelijkvloerse kruisingen gemaakt. De eerste ongelijkvloerse kruising wordt nu gerealiseerd bij de Bemmelsedijk. De andere twee volgen begin 2013.

Om de Verlengde Waalbrug te kunnen bouwen, wordt aan de oostzijde van de Prins Mauritssingel een verkeersdijk voor de tijdelijke omleidingsroute gerealiseerd. Deze omleidingsroute heeft dezelfde verkeerscapaciteit als de huidige weg. Hiervoor wordt eerst de begroeiing bij de op- en afritten van de Waalbrug verwijderd. De lindebomen langs de Griftdijk-Zuid blijven voorlopig staan en worden in 2013 verplaatst. De grond die nodig is voor het maken van de verkeersdijk komt per schip vanuit het westelijk deel van het plangebied.

Onderdeel van het plan is ook een nieuwe (harde) kade. Deze kade krijgt een waterkerende functie en bestaat uit een bovengrondse wand van beton en een 20 meter diep ondergronds kwelscherm in cement-bentoniet. Voor de productie van dit materiaal wordt een cement-bentonietcentrale gebouwd op het braakliggend terrein ten westen van Griftdijk Zuid. Voor het vervoer van het cement-betoniet wordt een persleiding aangelegd richting de toekomstige kade.

Bron Gemeente Nijmegen

Nijmegen, 16 juli 2012

Eerste werkzaamheden Ruimte voor de Waal Nijmegen nog dit jaar zichtbaar

Definitieve gunning Ruimte voor de Waal

Waarschijnlijk zijn al voor het einde van dit jaar de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de dijkteruglegging bij Lent zichtbaar. De aannemerscombinatie i-Lent, die het werk definitief gegund heeft gekregen, gaat naar verwachting al in het laatste kwartaal van dit jaar aan de slag in het gebied. Ruim voor de start van de werkzaamheden worden bewoners en belanghebbenden geïnformeerd over de planning en werkwijze.

De combinatie i-Lent, die wordt gevormd door Dura Vermeer Divisie Infra BV en Ploegam BV, voert de komende vier jaar het werk uit om de Waal bij Nijmegen meer ruimte te geven. De werkzaamheden bestaan uit het verleggen van de dijk, het graven van een nevengeul in de uiterwaarden, de bouw van drie bruggen en het aanleggen van een nieuwe kade. Eind 2015 moeten de werkzaamheden voor de waterveiligheid zijn afgerond; i-Lent moet het hele project uiterlijk augustus 2016 gereed hebben.

De aannemer heeft op hoofdlijnen zijn planning en aanpak gereed. De komende jaren wordt steeds gelijktijdig op verschillende plekken en aan verschillende onderdelen gewerkt. Zo zal de nevengeul in verschillende stappen worden gegraven en ook de dijk wordt in delen aangelegd. Voor de verlenging van de Waalbrug wordt eerst een bypass gemaakt, om de hinder voor het verkeer van en naar Nijmegen tijdens het werk zo beperkt mogelijk te houden. De verlengde Waalbrug wordt – net als de twee andere bruggen – eerst op het land gebouwd. Pas daarna wordt de grond onder de bruggen weg gegraven. Om de overlast voor de omgeving te beperken vindt het transport zoveel mogelijk plaats per schip en zal in het werkgebied een bouwweg worden aangelegd.

Nu de definitieve gunning aan i-Lent een feit is, kan de aannemer zijn opdracht verder gaan voorbereiden. Voordat de werkzaamheden starten, krijgen omwonenden en andere belanghebbenden informatie van de gemeente en de aannemer over de planning en werkwijze.

Het project Ruimte voor de Waal Nijmegen is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Om meer ruimte te geven aan de rivieren en zo overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk op meer dan 30 plaatsen ruimte aan de rivieren. Bij de Waal in Nijmegen gebeurt dat door verlegging van de Lentse Waaldijk en de aanleg van een nevengeul in de uiterwaarden. Door het graven van de nevengeul ontstaat er – in het hart van Nijmegen – een eiland in de Waal met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur. Het eiland wordt verbonden met Nijmegen-Noord door middel van drie bruggen: twee nieuwe bruggen en een verlenging van de Waalbrug.

Bron Gemeente Nijmegen

Nijmegen, 28 juni 2012

Voornemen tot gunning Ruimte voor de Waal – Nijmegen

De gemeente Nijmegen heeft het voornemen de uitvoering van het project ‘Ruimte voor de Waal – Nijmegen’ te gunnen aan de combinatie I-Lent. Deze aannemerscombinatie, die wordt gevormd door Dura Vermeer Divisie Infra BV en Ploegam BV, moet gaan zorgen voor het verleggen van de dijk, het graven van een zogenaamde nevengeul in de uiterwaarden, de bouw van drie bruggen en een nieuwe kade. Het betreft een voornemen tot gunning die naar verwachting medio juli 2012 definitief is.

Er is beoordeeld op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Dat betekent dat behalve naar de prijs ook beoordeeld is op planning en werkwijze, de manier waarop de ruimtelijke kwaliteit van het gebied blijft gewaarborgd en de wijze waarop de aannemer de verkeershinder tijdens de uitvoering gaat beperken. De gemeente Nijmegen is van mening dat I-Lent zeer goed scoort op deze onderdelen. Omdat het project ‘Ruimte voor de Waal – Nijmegen’ onderdeel is van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier was ook de instemming van de Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu nodig.

Om meer ruimte te geven aan de rivieren en zo overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk op meer dan 30 plaatsen, meer ruimte aan de rivieren. In Nijmegen gebeurt dat door teruglegging van de Lentse Waaldijk en de aanleg van een nevengeul in de uiterwaarden. Met het plan ‘Ruimte voor de Waal – Nijmegen’ ontstaat er – in het hart van Nijmegen – een eiland in de Waal met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur. Het eiland wordt verbonden met Nijmegen-Noord door middel van drie bruggen: twee hele nieuwe bruggen en een verlengde brug aan de Waalbrug. Eind 2015 moet het werk zijn afgerond.

Bron Gemeente Nijmegen

Foto: Ruimte voor de Waal Nijmegen

Nijmegen, 25 juni 2012

Nevengeul bij Lent tijdelijk zichtbaar

De komende tijd is voor iedereen te zien waar de toekomstige nevengeul bij Lent -Nijmegen komt te liggen. Om de exacte ligging van de nevengeul aan te duiden worden vandaag en morgen 2600 vlaggetjes geplaatst in het gebied ten oosten van de Waalbrug. De vlaggetjes blijven naar verwachting een aantal weken staan.

In de loop van volgend jaar wordt gestart met het graven van de nevengeul in de uiterwaarden bij Nijmegen-Lent. De nevengeul, die bij een normale waterstand ongeveer zes meter diep en 200 meter breed is, moet ervoor zorgen dat de Waal hier in de toekomst meer ruimte krijgt. Waar de nevengeul precies komt te liggen en hoe breed deze wordt, is nu nog moeilijk voor te stellen. Daarom staan er vanaf deze week vlaggetjes die de exacte ligging van de oevers van het oostelijk deel van de nevengeul weergeven. De nevengeul wordt ongeveer 3,5 km lang en loopt straks door naar het westen tot voorbij de nieuwe stadsbrug De Oversteek.

Het graven van een nevengeul vormt samen met de verplaatsing van de dijk, de bouw van drie bruggen en de aanleg van een nieuwe kade het plan Ruimte voor de Waal Nijmegen. Hierdoor ontstaat er – in het hart van Nijmegen – een eiland in de Waal met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur. Het plan is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Om meer ruimte te geven aan de rivieren en zo overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk op meer dan 30 plaatsen in Nederland meer ruimte aan de rivieren. In Nijmegen staat de start van de werkzaamheden gepland voor volgend jaar. Eind 2015 moet het werk zijn afgerond.

Meer informatie over Ruimte voor de Waal Nijmegen: www.nijmegen.nl/ruimtevoordewaal
Nijmegen, 1 maart 2012

Acht partijen in de race voor aanleg Ruimte voor de Waal Nijmegen

Voor de uitvoering van het project Ruimte voor de Waal Nijmegen hebben zich acht aannemers(combinaties) gemeld. De partij die het werk gegund krijgt, gaat aan de slag met een omvangrijk project. De aannemer moet gaan zorgen voor het verplaatsen van de dijk, het graven van een zogenaamde nevengeul in de uiterwaarden, de bouw van drie bruggen en een nieuwe kade. Naar verwachting wordt in juli bekend welke partij het werk mag gaan uitvoeren.

De partijen die zich hebben gemeld zijn El Embalse (Jan de Nul, FCC CONSTRUCCIÓN S.A.), Waal4Shore (Van Oord, GMB, BAM Civiel BV), Ploegam en Dura Vermeer, Max Bögl, Van Hattem en Blankevoort/Boskalis, Heijmans en MvO Groep, Besix en van den Herik, De Vries & van der Wiel/CFE/Ballast Nedam. Deze acht partijen worden in de gelegenheid gesteld om dit voorjaar te komen met een bieding. Bij de beoordeling hiervan wordt niet alleen gekeken naar de prijs. Ook de planning en werkwijze, de manier waarop de ruimtelijke kwaliteit van het gebied blijft gewaarborgd en de wijze waarop de aannemer de overlast tijdens de uitvoering gaat beperken wegen mee bij de keuze voor de aannemer.

Het plan Ruimte voor de Waal Nijmegen is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Om meer ruimte te geven aan de rivieren en zo overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk op meer dan 30 plaatsen, meer ruimte aan de rivieren. In Nijmegen gebeurt dat door teruglegging van de Lentse Waaldijk en de aanleg van een nevengeul in de uiterwaarden. Hierdoor ontstaat er – in het hart van Nijmegen – een eiland in de Waal met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur. Het eiland wordt verbonden met Nijmegen-Noord door middel van drie bruggen: twee hele nieuwe bruggen en een verlengde brug aan de Waalbrug. De start van de werkzaamheden staat gepland voor volgend jaar. In 2016 moet het werk zijn afgerond.

Bron Gemeente Nijmegen

Nijmegen, 1 december 2011

Gemeente Nijmegen neemt uitvoering Ruimte voor de Waal in eigen hand

Nijmegen heeft een overeenkomst gesloten met het Rijk om de uitvoering van de dijkverlegging bij Lent op zich te nemen. Deze week ondertekenden Staatssecretaris Atsma en wethouder Jan van der Meer hiervoor de realisatieovereenkomst. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de betrokken ministeries, de provincie Gelderland en het waterschap Rivierenland over samenwerking binnen het project. De dijkverlegging maakt deel uit van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Binnenkort start de aanbesteding om gespecialiseerde bedrijven te selecteren voor het graaf- en bouwwerk. Het project kost 350 miljoen euro, deze worden door het Rijk gedragen. In 2016 dienen de dijkverlegging, de nevengeul en het stadseiland gerealiseerd te zijn.

In 2008 heeft Nijmegen de planstudie Ruimte voor de Waal op zich genomen. Zodoende kon de dijkverlegging als noodzakelijke riviermaatregel optimaal worden ingepast in het hart van de stad. Nijmegen heeft een plan gemaakt voor de aanleg van een rivierpark dat ruimte biedt aan groen en water, wonen en recreatie. Het plan heeft een breed draagvlak gevonden en trekt belangstelling uit binnen- en buitenland. Onlangs won het plan de Waterfront Center Honor Award in New York.

Ook voor de uitvoering van het project is nu afgesproken dat Nijmegen deze op zich neemt. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de realisatieovereenkomst die deze week door staatssecretaris Atsma (I&M) en wethouder Van der Meer is ondertekend. De eerste stap van de uitvoering is het starten van de aanbesteding voor de graaf- en bouwwerkzaamheden die door waterbouwkundige bedrijven verricht gaan worden. Verder zijn ook afspraken gemaakt met de andere betrokken overheden, zoals provincie, waterschap en twee ministeries (I&M, EL&I) om gezamenlijk zorg te dragen voor een goede projectuitvoering. Deze afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Nijmegen vindt het samen met de partners belangrijk dat er ook bij de uitvoering van het project veel aandacht is voor communicatie en draagvlak.

Om de risico’s op overstromingen te verminderen, treft de Nederlandse overheid ruim 30 maatregelen in het rivierengebied. De dijkverlegging langs de Waal bij Nijmegen-Lent is met 350 miljoen euro een van de grootste projecten van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’. Bij Nijmegen krijgt de Waal een nevengeul en wordt een langgerekt eiland aangelegd pal tegenover de historische binnenstad. De nevengeul en het eiland bieden unieke kansen voor natuur, recreatie en wonen. Voor deze ingreep moeten 50 woningen en bedrijven plaats maken.

Bron Gemeente Nijmegen

Nijmegen, 1 november 2011

Nijmegen kiest ontwerpen voor bruggen ‘Ruimte voor de Waal’

Als onderdeel van de dijkverlegging bij Lent zijn twee nieuwe bruggen en een verlenging van de bestaande Waalbrug nodig. De bruggen maken de verbinding van het geplande eiland in de Waal naar de Nijmeegse noordoever. Voor het ontwerpen van deze bruggen zijn voor de zomer drie architecten geselecteerd. Burgemeester en wethouders hebben nu de ontwerpen op hoofdlijnen vastgesteld. Deze ontwerpen worden technisch verder uitgewerkt door de aannemer die via aanbesteding wordt geselecteerd. De aanbesteding start na instemming door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

De Waalbrug (1936) krijgt een verlenging over de geplande nevengeul van de Waal. Architectenbureau Zwarts Jansma heeft het respect voor de monumentale hoofdbrug voorop gesteld. Er zal geen nieuwe boog worden gemaakt, het ontwerp richt zich vooral op de onderzijde van de brug en de pijlers. Er komen drie pijlers en in de betonnen onderbouw wordt de bogenconstructie van de hoofdbrug doorgezet. De overgang tussen de oude en de nieuwe brug wordt gevormd door een landhoofd op het toekomstige eiland. Dit landhoofd kan als gebouw diverse activiteiten huisvesten.

Tussen de Waalbrug en de spoorbrug komt een brug vanaf de kade op de noordoever van de nevengeul naar het eiland Veur-Lent. Deze ‘Promenade’-brug is de hoofdtoegang naar het eiland, bestemd voor zowel wandelaars, fietsers als autoverkeer. In het ontwerp van Ney-Poulissen komt de as van de brug te liggen in de richting van de Sint Stevenskerk. Het middendeel van de brug is bestemd voor autoverkeer en komt hoger te liggen, de zijstroken zijn bedoeld voor fietsers en wandelaars en liggen op dijkhoogte. De brug sluit op een speelse wijze aan bij de beleving van het water. De combinatie van de architect Chris Poulissen en constructeur Laurent Ney is bekend in Nijmegen. Ze zijn de ontwerpers van de nieuwe stadsbrug ‘De Oversteek’, die op dit moment in aanbouw is.

Het westelijk deel van het eiland wordt met de uiterwaarden op de vaste noordoever verbonden door de ‘Citadelbrug’. NEXT-architects heeft het ontwerp gemaakt voor een brug die als een slingerend pad de nevengeul overspant. De brug gaat zodoende ‘natuurlijk’ over in het uiterwaardenlandschap, waarbij de toegang tot de brug een avontuurlijke uitstraling krijgt. De brug is zo’n vijf meter breed en bedoeld voor fietsers en wandelaars. Incidenteel kan de brug ook worden gebruikt voor bevoorrading en calamiteitenvoertuigen, als er evenementen op het eiland plaatsvinden.

In opdracht van het college van burgemeester en wethouders zijn de ontwerpers begeleid door een ruimtelijke kwaliteitscommissie onder leiding van Jan Brouwer. Hij is voormalig rijksadviseur voor de infrastructuur en in Nijmegen nauw betrokken bij zowel de bouw van stadsbrug De Oversteek als bij de planvorming voor de dijkverlegging. Onder zijn leiding is de kwaliteit van de ontwerpen, de inpassing in het gebied, en de uitvoerbaarheid beoordeeld.

De aannemer die komend half jaar via een openbare aanbesteding wordt geselecteerd voor uitvoering van het totale project, zal de bruggen samen met de architecten verder uitwerken. In 2016 dienen de bruggen klaar te zijn samen met de dijkverlegging, het graven van de nevengeul en de aanleg van het eiland.

Het Architectuur Centrum Nijmegen (ACN) draagt Ney-Poulissen als gasten aan voor het artist-in-residenceproject Besiendershuis. In de maanden november en december zullen de architect-constructeurs en de kunstenaars van Atelier Veldwerk vanuit het Besiendershuis onderzoek verrichten naar stad en landschap in relatie tot de stedenbouwkundige ontwikkelingen in Nijmegen in het algemeen en de realisatie van drie bruggen in het bijzonder. Ney-Poulissen tekenen naast De Oversteek en de Promenadebrug ook voor een fietsbrug bij station Lent.

Bron Gemeente Nijmegen

Nijmegen, 9 juni 2011

Nijmegen selecteert ontwerpers voor bruggen bij dijkverlegging

Als onderdeel van de dijkverlegging bij Lent zijn twee nieuwe bruggen en een verlenging van de Waalbrug nodig. De bruggen maken de verbinding van het geplande eiland in de Waal naar de Nijmeegse noordoever. Om de bruggen een gevarieerde uitstraling te geven, is per brug een architect geselecteerd. Na de zomer worden de eerste schetsen verwacht.

Voor verlenging van de Waalbrug is gekozen voor Zwarts Jansma. Dit architectenbureau heeft veel ervaring met ontwerpen van wegviaducten, stormvloedkeringen en beeldbepalende bruggen, zoals de Stadsbrug Kampen. De Waalbrug (1936) is het icoon van Nijmegen. In de toekomst overspant een nieuwe brug in het verlengde van De Waalbrug de nevengeul. Het ontwerp voor deze verlenging stelt respect voor de monumentale hoofdbrug voorop. Er zal geen nieuwe boog worden gemaakt, het ontwerp richt zich vooral op de onderzijde van de brug en de pijlers.

Tussen de Waalbrug en de spoorbrug komt een brug vanaf de kade op de noordoever van de nevengeul naar het eiland Veur-Lent. Deze ‘Promenadebrug’ is de hoofdtoegang naar het eiland, bestemd voor zowel wandelaars, fietsers als autoverkeer. Voor het ontwerp is Poulissen-Ney geselecteerd. De combinatie van de architect Chris Poulissen en constructeur Laurent Ney is bekend in Nijmegen. Ze zijn de ontwerpers van de spraakmakende nieuwe stadsbrug De Oversteek, die op dit moment in aanbouw is. In het ontwerp zal de Promenadebrug een levendige sfeer krijgen die aansluit op de omgeving van water en stad.

NEXT-architects gaat de Citadelbrug ontwerpen. NEXT is bureau met jonge ontwerpers die inmiddels verschillende inventieve bruggen hebben ontworpen. Op dit moment is bijvoorbeeld een markante brug in Purmerend in aanbouw waar fietsers en voetgangers op bijzondere wijze over het water worden gevoerd. De Citadelbrug komt te liggen tussen de spoorbrug en de nieuwe stadsbrug De Oversteek. De brug is bedoeld voor fietsers en voetgangers die vanaf de Oosterhoutse dijk de nevengeul willen oversteken naar het eiland. Op het westelijk deel van het eiland zijn in de toekomst culturele activiteiten en recreatie mogelijk. In het ontwerp van de brug staat de beleving van het rivierpark centraal.

In opdracht van het college van burgemeester en wethouders zijn de ontwerpers geselecteerd door een commissie onder leiding van Jan Brouwer. Hij is voormalig rijksadviseur voor de infrastructuur en in Nijmegen nauw betrokken bij zowel de bouw van De Oversteek als bij de planvorming voor de dijkverlegging. Onder zijn leiding zal de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de bruggen, maar ook de samenhang tussen de brugontwerpen en met het gebied worden bewaakt.

Na de zomer besluit de gemeente of de schetsontwerpen voldoen om ze mee te nemen in de aanbesteding van de uitvoering van het dijkverleggingsproject. De aannemer zal het project in samenwerking met de architecten vervolgens als onderdeel van het totale project uitwerken tot een definitief ontwerp.

In april gaf staatssecretaris Atsma definitief groen licht voor het uitvoeren van de dijkverlegging bij Nijmegen-Lent als onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Het terugleggen van de dijk en de nieuwe nevengeul voor de Waal verminderen de opstuwing bij hoogwater en verkleinen zodoende de risico’s op overstromingen. Tussen de Waal en de nevengeul ontstaat een langgerekt eiland. Deze ingreep vindt plaats in het hart van Nijmegen, pal tegenover de historische binnenstad. Daarom krijgen de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van het gebied veel aandacht bij de nieuwe inrichting. De twee nieuwe bruggen en de verlengde Waalbrug zijn daarin blikvangers. In 2016 dienen de dijkverlegging, de nevengeul en de bruggen gereed te zijn.

Bron Gemeente Nijmegen

Nijmegen, 5 april 2011

Voorontwerp-bestemmingsplan dijkverlegging Lent in de inspraak

Voor het voorontwerp-bestemmingsplan van het project ‘Ruimte voor de Waal – Nijmegen’ wordt een inspraakprocedure gestart. Na de goedkeuring van de het plan voor de dijkverlegging en het reserveren van het benodigde budget door staatssecretaris Atsma, is dit de eerste stap richting de realisatie van het project. De gemeenteraad zal het bestemmingsplan uiteindelijk vaststellen. Naar verwachting gebeurt dat begin 2012.

Om Nederland veilig te maken tegen toekomstige overstromingen worden in het rivierengebied maatregelen genomen om de rivier meer ruimte te geven. Bij Nijmegen wordt de dijk bij Lent 350 meter landinwaarts verplaats en wordt er een nevengeul voor de Waal aangelegd. Hierdoor ontstaat een langgerekt eiland met nieuwe kansen voor natuur en (water)recreatie. Nijmegen krijgt een uniek rivierpark als verbindende schakel tussen de historische binnenstad en het nieuwe stadsdeel Waalsprong. De wijze waarop Nijmegen de rivierkundige opgave heeft omgezet in het ontwerp van een stedelijk rivierpark trekt veel belangstelling uit binnen- en buitenland.

De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan het plan voor Ruimte voor de Waal – Nijmegen. Nadat staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) het plan op 21 februari goedkeurde, start nu de volgende fase op weg naar de uitvoering. Het bestemmingsplan is een juridische vertaling van het Ruimtelijk Plan dat in februari in Lent is gepresenteerd. Het bestemmingsplan legt bijvoorbeeld de ligging van de nieuwe kade en de geul vast, en beschrijft het gebruik van de uiterwaarden.

De plannen liggen vanaf 14 april 2011 zes weken ter inzage. Daarnaast zijn er op maandagavond 18 april (18:00-21:00 uur) en woensdagmiddag 27 april (14:00-17:00 uur) ‘inloopspreekuren’ in het Witte huis in Lent. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook is informatie te vinden op www.nijmegen.nl.

De daadwerkelijke start van de uitvoering van het project is gepland voor 2013. Rond de zomer van 2011 beginnen de voorbereidende werkzaamheden, zoals archeologisch onderzoek en detectie van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Streven is dat in 2016 de nieuwe waterkering en de nevengeul zijn gerealiseerd. De invulling van het eiland zal daarna plaatsvinden.

Bron Gemeente Nijmegen

21 februari 2011

Een eiland in de Waal, voor de veiligheid van Nijmegen

Staatssecretaris Atsma tekent voor dijkteruglegging bij Lent

Een eiland in de Waal, voor de veiligheid van Nijmegen. Hiervoor heeft staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu vandaag zijn definitieve goedkeuring gegeven. Het eiland ontstaat door het terugleggen van de dijk en het aanleggen van een nevengeul. Dit gaat ervoor zorgen dat de inwoners van Nijmegen en Lent ook bij grotere rivierafvoeren veilig blijven. Voor het project Ruimte aan de Waal heeft het rijk 351 miljoen euro gereserveerd.

Het plan is één van de meest toonaangevende maatregelen binnen het project Ruimte voor de Rivier, dat rivieren op meer dan 30 plaatsen in Nederland meer ruimte zal geven. Bij Nijmegen-Lent maakt de Waal een zeer smalle bocht die zorgt voor opstuwing van de rivier bij hoogwater. Bij deze ‘flessenhals’ wordt de Waal straks verruimd door de dijk een stuk terug te leggen en in de uiterwaarden een nevengeul te maken. “Dit project levert naast meer veiligheid ook kansen op voor de stad en de bewoners op beide oevers. De Waal zal daarmee ook in de toekomst, in een nieuwe vorm, de identiteit van Nijmegen bepalen”, aldus Atsma.

Het project trekt ook veel internationale belangstelling. Vanwege het innovatieve karakter ervan krijgt ‘Ruimte voor de Waal’ zo’n 1 miljoen euro EU-subsidie om kennisdeling met andere Europese steden met hoogwaterproblemen te bevorderen. Atsma: “Het hoogwater in Nederland en het buitenland in de afgelopen maanden liet zien dat waterveiligheid de basis is van onze maatschappij en economie. Een goede voorbereiding op de toekomst heeft daarom mijn prioriteit. Daarnaast is het een kans voor Nederland om deze kennis internationaal te delen.”

Nu de staatssecretaris zijn goedkeuring heeft gegeven kan de uitvoering verder worden voorbereid, te beginnen met het bestemmingsplan. Streven is dat in 2015 de verlegde dijk en de nevengeul zijn gerealiseerd. De inrichting en bebouwing van het eiland ‘Veur-Lent’ zal daarna plaatsvinden.

Ruimte voor de Rivier
Doordat het klimaat verandert, krijgen rivieren steeds meer water te verwerken. Om overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk meer ruimte aan de rivieren. In 2006 heeft de Tweede Kamer daarvoor het programma Ruimte voor de Rivier vastgesteld. Nijmegen is in 2008 begonnen met het plan voor de dijkverlegging bij Lent. Dat is gebeurd in intensieve samenwerking met bewoners en bedrijven uit Lent en Nijmegen, met gemeente, Rijkswaterstaat, het waterschap en de provincie. Het programma Ruimte voor de Rivier is een voorbeeld voor de aanpak binnen het Deltaprogramma; het slim combineren van waterveiligheid met bijvoorbeeld, wonen, natuur en recreatie en de samenwerking zoeken met de regio en bewoners. Het Deltaprogramma is het overkoepelend programma waarin plannen worden uitgewerkt om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst veilig blijven tegen hoog water en dat we voldoende zoet water hebben.

Bron Gemeente Nijmegen / Ruimte voor de Rivier / Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Meer info: www.ruimtevoorderivier.nl

Nijmegen, 9 november 2010

Plan dijkteruglegging Lent biedt Nijmegen uniek stedelijk rivierpark

De planstudie ‘Ruimte voor de Waal – Nijmegen’ is afgerond. Nijmegen overhandigt de resultaten deze week aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. In het plan is de dijkteruglegging bij Lent uitgewerkt als maatregel tegen overstromingen bij hoogwater. Hoewel de maatregel ingrijpend is, ontstaat er een uniek stedelijk rivierpark in het hart van de stad. Internationaal is veel belangstelling gewekt met deze combinatie van ‘hoogwater-management’, natuur en stedelijke ontwikkeling. De Staatssecretaris besluit rond de jaarwisseling over de uitvoering van het plan.

Met de dijkteruglegging en de aanleg van een nevengeul voor de Waal ontstaat een langgerekt eiland. Op de flanken van het gebied ontstaan nieuwe kansen voor natuur en (water)recreatie, op het centrale deel van het eiland is ruimte voor stedelijke ontwikkeling. Daarmee krijgt Nijmegen een uniek rivierpark als verbindende schakel tussen de historische binnenstad en het nieuwe stadsdeel De Waalsprong. Voor de wijze waarop Nijmegen de rivierkundige opgave heeft omgezet in het ontwerp van een stedelijk rivierpark is in binnen- en buitenland veel waardering.

Eind 2009 presenteerde de gemeente al het voorontwerp-inrichtingsplan. In de afgelopen maanden is dit plan verder uitgewerkt. Zo is bijvoorbeeld de nieuwe kade op de noordoever bij Lent ontworpen. De kade strekt zich uit tussen de Waalbrug en de spoorbrug en vormt de nieuwe waterkering. Het ontwerp van de kade speelt in op verschillende waterstanden. Het onderste deel loopt licht hellend tot aan de waterlijn, zodat wandelaars de Waal van dichtbij kunnen beleven. Het bovenste deel bestaat uit een kademuur die bij hoogwater de achterliggende woonwijken voldoende bescherming biedt tegen overstroming.

Ook is in het plan een oplossing gevonden voor de kwelsituatie. Het Rijk heeft eerder aan bewoners de garantie gegeven dat door de dijkteruglegging de kwelsituatie in Lent niet mag verslechteren. Nu is duidelijk hoe dat gebeurt. Er wordt een scherm van circa 25 meter diep in de bodem aangebracht en er komt er een watersingel in het achterliggende gebied. Kwel is grondwater dat binnendijks naar de oppervlakte wordt gestuwd bij hoogwater in de rivier.

Nijmegen is in 2008 in opdracht van het Rijk gestart om het plan voor de dijkteruglegging te maken, inclusief de uitvoering van technische onderzoeken en de voorbereiding van procedures. Dat is gebeurd in goede samenwerking met belanghebbenden uit Lent en Nijmegen en met Rijkswaterstaat, het waterschap en de provincie De resultaten van de planstudie worden aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Hij zal rond de jaarwisseling besluiten over de uitvoering van het plan. Vervolgens kan het bestemmingsplan in procedure worden gebracht en starten andere voorbereidingswerkzaamheden voor de uitvoering. Streven is dat in 2015 de nieuwe waterkering en de nevengeul zijn gerealiseerd. De invulling van het eiland zal daarna plaatsvinden.

Bron Gemeente Nijmegen

Nijmegen, 2 december 2009

Ruimte voor de Waal

Informatiebijeenkomst in het Witte Huis, Lent
Woensdag 9 december 2009, van 19.30-21.30 uur

Een uniek rivierpark in het hart van Nijmegen met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur. Dat is wat de gemeente Nijmegen voor ogen heeft voor het project Ruimte voor de Waal. Onlangs hebben Burgemeester en Wethouders een visie voor de inrichting vastgesteld. Tijdens de informatieavond op 9 december zal de gemeente deze presenteren. Er is natuurlijk ook voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

U bent van harte welkom bij de informatiebijeenkomst aanwezig te zijn.

Wanneer? 9 december van 19.30-21.30 uur
Waar?
Witte Huis, Pastoor van Laakstraat 54, Nijmegen-Lent

Een dynamische combinatie tussen wonen, recreatie en cultuur, water en natuur vormt de basis voor de nieuwe gebiedsinrichting. Tussen de Waalbrug en de spoorbrug ligt de nadruk op een stedelijke invulling, in de oost- en westflank is er vooral ruimte voor natuur en (water)recreatie. Op het eiland Veur-Lent wordt 3 hectare opgehoogd voor bebouwing. Door het gebied in te richten met zowel natuur als stedelijke bebouwing, en kansen te bieden aan (water)recreatie en evenementen, krijgt Nijmegen een uniek rivierpark in het hart van de stad.

De seizoenen zullen zowel het aanzicht als het gebruik van het gebied beïnvloeden, onder andere doordat de landtong te maken krijgt met regelmatige overstromingen. Langs de nevengeul komen deels een stenen kade en verder groene oevers die inspelen op schommelingen in het waterpeil. De inrichting met ‘ruige’ natuur in de flanken van het gebied zorgt ervoor dat de invloeden van de seizoenen en de rivier goed zichtbaar zijn. Daarmee ontstaat ook een aantrekkelijk uitloop- en ontspanningsgebied in het hart van Nijmegen. Er komen twee (kleine) extra bruggen tussen de landtong en de nieuwe woongebieden in Nijmegen-Noord.

Het project
Sinds 2006 staat vast dat de Waal bij Nijmegen meer ruimte krijgt om de risico’s op overstromingen te verkleinen. De dijk komt 350 meter meer landinwaarts te liggen en er wordt een nevengeul gegraven. Daardoor ontstaat er een eiland in de Waal. Voor Nijmegen is een hoogwaardige inrichting van het gebied even belangrijk als de verbetering van de rivierveiligheid.

Nu burgemeester en wethouders een voorkeur heeft uitgesproken, kan in de komende maanden het inrichtingsgplan verder worden uitgewerkt. Dit plan zal in het najaar van 2010 aan de staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat worden aangeboden.

Voor meer informatie over het project kunt u terecht op www.nijmegen.nl/ruimtevoordewaal

Bron Gemeente Nijmegen
Nijmegen, 18 juni 2009

Royal Haskoning verricht onderzoeken dijkteruglegging

Een consortium onder leiding van Royal Haskoning ondersteunt de gemeente bij het maken van een inrichtingsplan voor het project Ruimte voor de Waal. Haskoning ontwikkelt varianten voor de inrichting van het gebied dat met de dijkverlegging op de schop gaat. Als onderdeel van de milieueffectrapportage vinden ook diverse onderzoeken plaats. In de zomer van 2010 moeten de onderzoeken en de varianten gereed zijn.

Het inrichtingsplan dat de gemeente komend jaar opstelt, is gebaseerd op het Ruimtelijk Plan uit 2007. Om binnen de vastgestelde kaders varianten voor dit plan te ontwikkelen en de benodigde onderzoeken uit te voeren, heeft Nijmegen deskundige partijen ingeschakeld. Dit consortium staat onder leiding van het Nijmeegse ingenieursbureau Haskoning, dat bij deze opdracht samenwerkt met onder andere Oranjewoud en Stroming.

Voor het inrichtingsplan worden verschillende combinaties gemaakt van wonen en voorzieningen, recreatie, natuur en cultuur. Daarbij gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de nevengeul en de inrichting van de landtong die zich in het plan uitstrekt van de Waalbrug naar de nieuwe stadsbrug.

De onderzoeken die worden uitgevoerd zijn zeer divers en richten zich onder andere op natuurontwikkeling en ecologie, archeologie en recreatie. Haskoning onderzoekt ook de effecten die het verlengen van de geul in de Oosterhoutse Waarden heeft voor verlaging van de waterstanden in de Waal. Daarnaast wordt onderzocht of er vanuit het verleden nog explosieven in het gebied aanwezig zijn.

In het najaar van 2010 overhandigt Nijmegen de resultaten van de planstudie aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Deze beslist als opdrachtgever over de uitvoering van het plan. In 2015 moet de dijkteruglegging gerealiseerd zijn.

Bron Gemeente Nijmegen

Nijmegen, 21 april 2009

Onderzoeken van start voor dijkteruglegging Lent

Om de Waal meer ruimte te geven, wordt de dijk bij Lent verlegd. De nieuwe inrichting van het gebied moet nog bepaald worden. In dat kader wordt nu onderzoek gestart naar de milieueffecten. Burgemeester en wethouders van Nijmegen en het dagelijks bestuur van het waterschap Rivierenland hebben daarvoor de startnotitie m.e.r. vastgesteld. Binnen de milieueffectrapportage worden komend jaar ontwerpvarianten opgesteld met verschillende accenten op wonen en voorzieningen, recreatie, natuur en culturele activiteiten. Komende maand is er inspraak mogelijk op de onderzoeksvragen in de startnotitie.

Het besluit tot een dijkteruglegging bij Lent is sinds 2006 definitief. Daarmee is vastgelegd dat de dijk 350 meter wordt verlegd, er een nevengeul voor de Waal komt en Veur-Lent een (schier)eiland wordt. De gemeente Nijmegen heeft met de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat afgesproken om een plan te maken voor de nieuwe inrichting van het gebied, om de benodigde onderzoeken daarvoor te doen en de wettelijke procedures voor te bereiden. Omdat het project veel meer inhoudt dan de technische ingreep van een dijkteruglegging, is het project herdoopt in Ruimte voor de Waal.

Na het ruimtelijk plan dat Nijmegen in 2007 heeft opgesteld, is de milieueffectrapportage (m.e.r.) de eerste formele vervolgstap. Hierin wordt onderzocht welke effecten verschillende ontwerpvarianten hebben op het milieu. De vragen richten zich vooral op variatie tussen wonen en voorzieningen, recreatie, natuur en culturele activiteiten in het gebied. Het milieuonderzoek is een van de kaders om een keuze te maken voor de toekomstige gebiedsinrichting. Daarnaast zijn voor Nijmegen de ruimtelijke kwaliteit en activiteiten die aansluiten bij de behoefte van de stad belangrijke invalshoeken in de planvorming.

Tot 12 juni is er voor belangstellenden gelegenheid te reageren op de vragen en onderwerpen die in het milieuonderzoek aan de orde komen. Deze staan in de startnotitie voor de m.e.r. beschreven. Op dinsdag 19 mei is er een informatie- en inspraakbijeenkomst in het Witte Huis in Lent. De startnotitie m.e.r. is in te zien bij het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis en het Wooninformatiecentrum Waalsprong en te downloaden van www.nijmegen.nl

Bron Gemeente Nijmegen

Meer informatie: www.ruimtevoordewaal.nl  en www.nijmegen.nl/nodw.

Ruimte voor de Waal