RUN – Leeropdracht Geschiedenis van Nijmegen

Nijmegen, 15 mei 2008

Nijmegen biedt Radboud Universiteit leeropdracht aan

De gemeente Nijmegen biedt de Radboud Universiteit Nijmegen ter gelegenheid van de viering van 85 jaar universiteit de leeropdracht ‘Geschiedenis van Nijmegen met nadruk op publieksgerichte aspecten’ aan. De bijzonder hoogleraar die de leeropdracht gaat uitvoeren, moet de beschikbare wetenschappelijke kennis over de geschiedenis van de stad bekender maken onder Nijmegenaren. Wie de leeropdracht gaat bekleden, is op korte termijn bekend.

Met de leeropdracht willen de gemeente en de universiteit een extra stimulans geven aan verspreiding van de kennis van de rijke historie van Nijmegen. De nog aan te stellen bijzonder hoogleraar geeft daaraan invulling door onder meer onderwijs en onderzoek aan de universiteit, maar ook door het organiseren van publieksgerichte activiteiten in de stad rond historische plekken en gebeurtenissen. De leeropdracht wordt ingesteld voor een periode van vijf jaar. De jaarlijkse kosten van de leeropdracht bedragen 25.000 euro.

Burgemeester Thom de Graaf schenkt de bijzondere leeropdracht namens de gemeente Nijmegen aan de Radboud Universiteit Nijmegen tijdens de academische lustrumviering op donderdag 15 mei.

Bron: Gemeente Nijmegen