Samenwerking N.E.C. & HAN

Nijmegen, 12 januari 2009

Samenwerking N.E.C. & Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 
In het kader van de verdere professionalisering van het voetbalbedrijf N.E.C., gaat de Nijmeegse eredivisionist, op het gebied van voeding en leefstijl, een samenwerking aan met het Instituut voor sport en bewegingsstudies van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
 
Voeding en leefstijl hebben immers een grote invloed op het functioneren van een topsporter, het resultaat van een training en uiteindelijk de totale prestatie. Carlos Aalbers technisch directeur van N.E.C. is dan ook blij met de ontwikkeling: ‘Dit onderdeel draagt bij aan de professionalisering van onze club. Het geeft aan hoe de voetbalspelers zich bij N.E.C. kunnen ontwikkelen. We zullen dit project niet alleen voor het 1e team, maar ook voor de N.E.C. voetbalschool opzetten.’

Joris Hermans is als voedingskundige en sportdiëtist werkzaam voor het instituut voor sport en bewegingsstudies van de HAN en onderkent het belang van voeding en leefstijl in de professionele sportwereld: ‘De zet van N.E.C. geeft wederom aan dat er met een sportieve visie wordt gewerkt en dat wij vanuit de HAN met onze kennis en kunde daaraan kunnen gaan bijdragen, is een goede ontwikkeling. We zullen ons richten op zowel de individuele sporter als de totale organisatie. Naast het verzorgen van begeleiding, zullen we ook de effecten van de programma’s onderzoeken. Het gaat er immers om dat er op een onderbouwde wijze gewerkt wordt aan het op hoog niveau opleiden van talenten en het leveren van topprestaties.’

Bron N.E.C. Nijmegen