Samenwerking sportclubs en scholen

Nijmegen, 9 december 2008
 
Versterking voor Nijmeegse sportclubs en scholen
 
De komende drie jaar gaan twaalf betaalde professionele krachten zich inzetten voor een intensievere samenwerking tussen Nijmeegse scholen en sportclubs, het stimuleren van het sportaanbod en het versterken van de sportverenigingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu ingestemd met diverse allianties tussen sportclubs en onderwijsinstellingen, die vanaf januari elk de beschikking krijgen over zo’n zogeheten combinatiefunctionaris.

In het primair onderwijs gaat het om de volgende combinaties van basisscholen en sportverenigingen: Kampus – Pegasus/Vocasa (volleybal), Vossenburcht – SV Hatert (voetbal), De Klumpert – Nijmegen Atletiek, De Dukendonck – DVE-Trajanus (voetbal), Michiel de Ruyter – NSV (schaatsen), De Wieken – Yoo-Sin (Taekwondo), De Muze, De Buut en De Klokkenberg – ATC Trekvogels (tafeltennis/voetbal) en Prins Maurits en De Luithorst- SCE en VV Oranje Blauw (voetbal).

In het voortgezet onderwijs trekken samen op: Mondial College Lindenholt en Dukenburg – korfbalvereniging Keizer Karel en soft- en honkbalvereniging De Hazenkamp, Mondial College West – Quick 1888 Omni (voetbal, tennis,cricket) en Kandinsky Hatertseweg – Stichting Topjudo Nijmegen (zelfverdediging).

Het inrichten van de combinatiefuncties betekent een forse impuls voor de betrokken sportverenigingen en scholen. Het moet leiden tot een aanzienlijke verbetering in het sport- en beweegaanbod voor de jeugd. De combinatiefunctie houdt in dat een werknemer in dienst is bij één werkgever en werkzaamheden op het gebied van sport verricht bij zowel scholen als sportverenigingen. De sportverenigingen krijgen er zo een professionele kracht binnen hun organisatie bij, die bijvoorbeeld trainers kan opleiden, vrijwilligers kan werven of introductielessen voor de omliggende scholen kan verzorgen. In het primair onderwijs worden de combinatiefunctionarissen vooral ingezet als vakleerkracht.

Met de inzet van de combinatiefunctionarissen is jaarlijks zo’n 700.000 euro gemoeid. De gemeente en het rijk nemen hiervan het grootste deel voor hun rekening en ook de scholen betalen mee.

De combinatiefuncties zijn onderdeel van het in juni 2008 gesloten convenant ‘Impulsregeling brede scholen sport en cultuur’.

Bron Gemeente Nijmegen