Start sanering schietbanen Heumensoord

Nijmegen, 25 januari 2007

Sanering voormalige schietbanen Heumensoord start 29 januari a.s.

Het Ministerie van Defensie laat een deel van haar voormalige schietbanen in Heumensoord een halve meter diep afgraven. In totaal wordt 6.700m3 met lood vervuilde grond afgevoerd. De werkzaamheden beginnen maandag 29 januari.

Om waardevolle bomen te sparen krijgen 5.725 m2 van de verontreinigde schietbanen een natuurlijke afscheiding van takken uit het bos. Deze zogenaamde houtrillen worden 1 tot 1,5 meter hoog en minimaal 40 cm breed en belemmeren het contact met de vervuilde grond.

De loodverontreiniging vormt geen bedreiging voor het drinkwater dat in Heumensoord wordt gewonnen. Het grondwater zit erg diep en de verontreiniging zit vast in de eerste halve meter. De verontreiniging is pas schadelijk wanneer mensen relatief grote hoeveelheden zand binnen krijgen. In de praktijk kan dit – in veel kleinere hoeveelheden – voorkomen bij bijvoorbeeld spelende kinderen. Uit voorzorg heeft het ministerie van Defensie in november 2005 afrasteringen laten plaatsen rond de verontreinigde plekken.

Inmiddels hebben Provincie Gelderland, ministerie van Defensie, gemeenten Heumen en Nijmegen samen een saneringsplan laten opstellen. De sanering duurt maximaal 8 weken. De werkzaamheden moeten voor april zijn afgerond. De Flora en Fauna wet verbiedt een dergelijke verstoring in het broedseizoen. De vervuilde grond (350 vrachtwagens) wordt afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf op de Veluwe. Vrachtwagens rijden via de Scheidingsweg richting de snelweg. De vrachtwagens mogen Heumensoord alleen tussen 09.30 en 15.00 uur inrijden en verlaten.

Grond uit directe omgeving van Heumensoord zal de afgevoerde grond vervangen, waarna de vegetatie zich kan herstellen. Binnen de houtrillen wordt de bodem bedekt met een circa 20 cm dikke laag takken. De houtrillen bieden o.a. aan kleine vogels een mooie schuilplek. Gemeente Nijmegen zal als eigenaar van het bos de houtrillen regelmatig controleren en waar nodig laten herstellen. Het ministerie van Defensie betaalt de bodemsanering.

Een verkennend onderzoek geeft aan dat onder 1 van de 11 schietbanen nog munitie kan liggen. Dit kunnen mortieren van de mortierbaan, maar ook bommen uit de tweede wereldoorlog zijn. Een gespecialiseerd bedrijf gaat deze plek verder onderzoeken. De plek wordt op paden met hekwerk en verder met linten afgezet. Zo nodig komt de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) in actie.

Defensie wil het gebruiksrecht van het oefenterrein Heumensoord beëindigen en daarover afspraken maken met de gemeente Nijmegen, die eigenaar is van het gebied. Daarbij zullen ook afspraken gemaakt worden over hoe om te gaan met de mogelijke aanwezigheid van munitie buiten de nu te saneren gebieden.

Bron: Gemeente Nijmegen