Dubbel aantal zonnepanelen voor 10 scholen

Nijmegen, 18 november 2008
 
Tien Nijmeegse scholen krijgen dubbel aantal zonnepanelen

De gemeente Nijmegen geeft op woensdag 19 november een zonnepakket weg aan tien Nijmeegse scholen. De scholen zijn de winnaars van een wedstrijd waarin ze uitgedaagd zijn om te laten zien wat de school met het zonnepakket kan doen. De provincie Gelderland verdubbelt de prijs van acht zonnepanelen per school. Met 16 panelen bespaart een school jaarlijks circa 300 euro op de kosten voor stroom.

De volgende tien scholen hebben een plan gemaakt waarin de zonnepanelen het meest zichtbaar, structureel en origineel ingezet worden: Basisschool Aldenhove, Sint Nicolaasschool, Basisschool De Akker, Basisschool Petrus Canisius, Kandinsky College, Citadel College, Montessori College, Karel de Grote College, Nijmeegse Scholengemeenschap en het Dominicus College. De scholen krijgen ook een display waarop te zien is hoeveel stroom er door de panelen wordt opgewekt en hoeveel CO2 dat bespaart.

Prijsuitreiking
Wethouder Milieu Jan van der Meer en de voorzitter van het Zonnekrachtteam Ad Lansink reiken samen met gedeputeerde Annelies van der Kolk de prijzen uit op woensdagmiddag 19 november in wijkcentrum Titus Brandsma vanaf 14.00 uur. De feestelijkheden worden gecombineerd met de onthulling van de 94 zonnepanelen die sinds kort op het dak van het wijkcentrum en de naastgelegen Michiel de Ruyterschool liggen. De scholen presenteren op deze middag hun plan aan de bezoekers. De MARN (Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen) presenteert tijdens de bijeenkomst het Klimaateducatieproject dat in 2009 op scholen van start gaat.

De feestelijke middag in Titus Brandsma en de prijsvraag maken deel uit van het streven van de gemeente Nijmegen om het gebruik van zonnepanelen en daarmee duurzame energie te bevorderen. Dit sluit aan op de gemeentelijke klimaatcampagne Ons groene hert die burgers bewust wil maken van hun energieverbruik. De prijsvraag wordt mede georganiseerd door het Milieu Educatie Centrum Nijmegen.

Nijmegen zonnestad
De door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten en de informatievoorziening over zonne-energie hebben er toe bijgedragen dat maar liefst 315 Nijmegenaren deze zomer SDE-subsidie hebben aangevraagd voor de aanschaf van zonnepanelen. Dit betekent dat zo’n drie procent van het totaal aantal aanvragen uit de stad Nijmegen komt, terwijl Nijmegen zo’n één procent van de Nederlandse bevolking uitmaakt. Ter vergelijking: in Haarlem zijn slechts 83 subsidies aangevraagd, terwijl de gemeente daar bovendien extra subsidie gaf. Kortom, een mooi aantal aanvragers. Dit aantal was waarschijnlijk nog hoger geweest als er een betere terugleververgoeding ingesteld was door het rijk, vergelijkbaar met die in Duitsland. Daar blijven het Zonnekrachtteam en de gemeente Nijmegen voor pleiten.

Bron Gemeente Nijmegen