Servicepunt voor winkeliers en ondernemers..!

Nijmegen, 22 maart 2007

Winkeliers en horeca-ondernemers in Nijmegen krijgen een eigen Servicepunt!

Het Servicepunt Detailhandel & Horeca Nijmegen staat in de startblokken. Het Servicepunt verzamelt vragen en behoeften van ondernemers en ondersteunt hen bij alle facetten die te maken hebben met personeelsbemiddeling en personele vraagstukken.
Het nieuwe Servicepunt werkt vraaggericht, waarbij de vraag van de werkgevers centraal staat. Veranderingen op de arbeidsmarkt voltrekken zich in hoog tempo. Het tekort aan arbeidskrachten is al op verschillende plaatsen voelbaar. Tegelijkertijd hebben ondernemers en de gemeente ambitieuze doelstellingen met stad en regio.
Daarbij spelen detailhandel en horeca een grote rol. De kwaliteit van dienstverlening in beide sectoren is voor het imago van de stad van groot belang.
Het Servicepunt wil professioneel en pro-actief een leidende maar dienstbare rol spelen in deze ontwikkelingen ten gunste van versterking van beide consumentgerichte sectoren van de Nijmeegse economie.

Daarnaast zal het Servicepunt workshops en trainingen organiseren over onderwerpen die ondernemers zelf aangeven. Voorbeelden zijn arbeidsrecht, criminaliteitsbeheersing, bedrijfsoverdracht, ziekteverzuimbestrijding. Medewerkers van het Servicepunt kennen zowel de stad als detailhandel & horeca goed en spreken de ondernemerstaal.

Het Servicepunt Detailhandel & Horeca wordt vrijdagavond 30 maart a.s. officieel geopend door de wethouders Dhr. P. Depla en Mw. H. Kunst. Dhr. De Klein (voorzitter Vereniging Binnenstad Ondernemers) en mevrouw Bouwmeister (voorzitter van Kon. Horeca Nederland, afd. Groot Nijmegen) zullen doel en opzet van het Servicepunt nader toelichten. Het Servicepunt Detailhandel & Horeca Nijmegen is gevestigd in de Mariënbeurs, Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen.

Het Servicepunt Detailhandel & Horeca Nijmegen is een samenwerkingsverband van ondernemersverenigingen in de detailhandel en horeca Nijmegen, Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, CWI Nijmegen en gemeente Nijmegen

Op zaterdag 31 maart vindt van 10.00 – 15.00 uur in de Marienbeurs een banenmarkt plaats alwaar het Servicepunt is vertegenwoordigd. Er staan op dit moment ruim 120 vacatures open in detailhandel&horeca in Nijmegen en directe omgeving.

Bron: Kamer van Koophandel, Centraal Gelderland