Gemeentelijke subsidie voor skatehal

Nijmegen, 11 december 2007

Overdekt skateboarden aan de Waalbandijk. Als het aan Stichting Skateboarding Nijmegen ligt, wordt dat in 2008 mogelijk. Burgemeester en wethouders hebben op 11 december besloten om het initiatief met een eenmalige subsidie van 25.000 euro te ondersteunen.

De Stichting Skateboarding Nijmegen (SSN) wil de skatehal realiseren in het voormalige Latensteincomplex in het Waalfrontgebied. In de toekomstige accommodatie kunnen Nijmeegse skaters, beginnend en gevorderd, elkaar ontmoeten en onder begeleiding skaten. SSN wil met haar activiteiten ook de jeugd in het naburige Waterkwartier bereiken.

De realisatie van de skatehal sluit aan bij het sportbeleid van de gemeente, dat er op gericht is om meer jongeren aan het sporten te krijgen. Ook draagt het initiatief bij aan de ‘placemaking’ van het Waalfront, het aantrekkelijk maken van het gebied met het oog op de toekomstige woonwijk.

Met de sportsubsidie geeft het college SSN de kans om de onderneming op te starten. De stichting heeft ook contact met woningcorporatie Portaal, projectontwikkelaar Rabo Vastgoed en de provincie Gelderland om het project van de grond te krijgen.

Bron: Gemeente Nijmegen