SLIM Prijzen – 3000 spitsmijdingen per dag

Nijmegen, 30 augustus 2011

Deelnemers SLIM Prijzen zorgen voor 3000 spitsmijdingen per dag

Het project SLIM Prijzen RegioRing is met ruim 14.000 deelnemers het grootste spitsmijdproject op basis van beloning dat ooit in Nederland is uitgevoerd. De deelnemers rijden samen per maand ruim één miljoen minder autokilometers op of binnen de RegioRing tijdens de spits. Het betekent dat zij met elkaar elke dag ruim 3000 keer de spits mijden. Een fantastisch resultaat.

De spitstijden zijn van 07.00 tot 09.00 uur en van 15.30 tot 18.30 uur. Deze conclusies komen uit de projectresultaten van het eerste halfjaar van 2011.

Beloning staat klaar
Maandag 22 augustus is de beloningsperiode van SLIM Prijzen weer gestart. Deelnemers kunnen dan opnieuw een beloning van € 4,– verdienen wanneer zij in de spits niet op of binnen de RegioRing rijden. Met deze financiële prikkel probeert de Stadsregio Arnhem Nijmegen automobilisten te stimuleren om na te denken over hun reisgedrag en om alternatieven uit te proberen. De alternatieven zijn thuiswerken of later reizen, openbaar vervoer, fiets en carpoolen. De beloning kan oplopen tot maximaal €150,– per maand met een maximum van € 1500,– per jaar. In vakantieperiodes keert SLIM Prijzen geen beloning uit, omdat er dan minder verkeersdrukte is.

Duurzame gedragsverandering
Veel deelnemers die in 2009 en 2010 deelnamen aan een soortgelijk project op de Waalbrug mijden nu nog steeds de spits. Nu de financiële beloning is weggevallen, blijken er voor die mensen genoeg redenen te zijn om voor alternatieven te blijven kiezen. Hierin spelen werkgevers vaak ook een belangrijke rol, omdat zij hun werknemers faciliteren bij deze keuze.

Voordeel bij wegwerkzaamheden
Op de wegen van de RegioRing vinden ook de komende maanden grootschalige wegwerkzaamheden plaats. Verkeershinder is daarbij niet te voorkomen. Automobilisten die regelmatig in de spits op de RegioRing rijden en niet in de file willen belanden, kunnen zich nog aanmelden en meedoen (www.slimprijzen.nl). De beloningsperiode loopt in ieder geval nog tot eind juni 2012.

Wie mijdt de spits?
De deelnemers die voorheen wel in de spits reisden, maakten bijna allemaal (ruim 97%) zakelijke ritten (woon-werkverkeer). Van deze groep is 67% man, 63% heeft een opleidingsniveau van HBO of hoger. Van de zakelijke rijders geeft 60% aan minder te zijn gaan rijden door deelname aan SLIM Prijzen RegioRing.

Het project SLIM Prijzen RegioRing (A12, A15, A50, A73 en A325) is een initiatief van de stadsregio Arnhem Nijmegen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, in het kader van Offensief Bereikbaarheid. In dit offensief spant de stadsregio zich samen met werkgeversorganisaties in om de bereikbaarheid in haar regio te verbeteren.
 
Meer info www.slimprijzen.nl
 
Bron Stadsregio Arnhem Nijmegen