Het transcendente in de kunst – 21 maart

16 februari 2009

Symposium over het transcendente in de kunst
Radboud Universiteit Nijmegen, 21 maart 2009

Het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen organiseert het symposium Goddelijke kunst. Over de vraag hoe religieuze werking van een kunstwerk ontstaat. Zijn bepaalde materialen, motieven, technieken of vormen daar beter geschikt voor dan andere en zo ja waarom? Is de intentie van de maker doorslaggevend, het kunstwerk zelf of de beleving van de toeschouwer? Tijdens dit symposium, met beeldende kunst, muziek, filmfragmenten en literatuur, gaan wetenschappers op zoek naar verheldering van deze vragen. Het vindt plaats op zaterdag 21 maart 2009, van 10.30 – 17.00 uur in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2. 
 
Wat is religieuze kunst?
Dat een kunstwerk religieuze motieven uitbeeldt, is volgens sommigen niet voldoende om kunst echt religieus te noemen. Kunst zonder uitgesproken religieuze motieven kan immers ook een religieuze ervaring oproepen. Wanneer is er sprake van echt religieuze kunst? Als een kunstwerk de toeschouwer confronteert met het transcendente? Als God of het goddelijke daadwerkelijk wordt ervaren, weliswaar altijd verborgen en versluierd, maar toch reëel aanwezig en werkzaam?

Sprekers
Prof.dr. Sible de Blaauw is hoogleraar Geschiedenis van de vroeg-christelijke kunst en architectuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Prof.dr. Sylvain De Bleeckere is filosoof. Hij doceert Cultuurwetenschappen aan de Provinciale Hogeschool Limburg/Universiteit Hasselt (B).
Prof.dr. Erik Borgman is hoogleraar Systematische theologie aan de Universiteit van Tilburg.
Prof.dr. Frans Maas is hoogleraar Geschiedenis en grondslagen van de spiritualiteit aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Dr. Renée van Riessen is universitair docent Filosofie aan de Protestantse Theologische Universiteit en aan ArtEZ Kunstonderwijs in Zwolle.
Drs. Daan Van Speybroeck is filosoof en kunstcoördinator van de Radboud Universiteit Nijmegen en UMC St Radboud.
Drs. Philip Verdult is filosoof. Hij was onderzoeker en docent Filosofie aan de Radboud Universiteit en studiesecretaris van het Soeterbeeck Programma.
Prof.dr. Martin Hoondert is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en Fontys-lector Muziek en christendom.
Dr. Joos van Vugt, studiesecretaris van het Soeterbeeck Programma, is de dagvoorzitter.
 
Tijdens het symposium wordt het eerste exemplaar aangeboden van God en kunst. Verdwijnen en verschijnen van het religieuze in de kunst. Tevens heeft de Commissie Beeldende Kunst RU een tentoonstelling ingericht van de kunstenares Erzsébet Baerveld in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Aanmelding
Deelname kost € 35,-. Medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen betalen € 25,-. Studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen betalen € 15,-. De deelnemersbijdragen zijn inclusief lunch, koffie en thee. Tijdens dit symposium is het boek God en kunst.

Verdwijnen en verschijnen van het religieuze in de kunst tegen een gereduceerd tarief aan te schaffen. Kijk voor meer informatie, inschrijven en deelnemersvoorwaarden op www.ru.nl/sp/goddelijkekunst