Sport en groen versterkt in Nijmegen-West

Nijmegen, 20 mei 2008

Sport en groen versterkt in Nijmegen-West

Met de herindeling van de sportvelden aan de Oscar Carréstraat in Nijmegen-West komt 2,5 hectare vrij. Toevoeging van deze ruimte aan Park West zorgt voor een versterking van dit groengebied. Op het moment zijn op het sportpark de voetbalclubs SV Nijmegen en RKVV Nijmeegse Boys gevestigd.

Nijmeegse Boys houdt na 1 juli op te bestaan. Na de herinrichting van het sportpark beschikt SV Nijmegen over zowel een kunstgras- als natuurgrasveld. Ook is er in de toekomst ruimte voor realisatie van een pupillenveld. De parkeerplaats wordt beter ingericht en er komt nieuwe verlichting.

De herinrichting van het sportpark en de ruimte die ten goede komt aan Park West kost ruim twee miljoen euro. Zo’n 8 ton kan worden betaald met Europese subsidie. Het plan betekent een stevige impuls voor zowel het park als voor de uitstraling van SV Nijmegen.

De uitvoering wordt gesplitst in twee fasen. Met fase 1 wordt gestart na de zomervakantie. Het gaat dan om de realisatie van het kunstgrasvoetbalveld, herinrichting van de parkeerplaats en de inrichting van het deel dat aan Park West wordt toegevoegd. In fase 2 wordt het bestaande natuurgrasvoetbalveld verbeterd. De gemeente werkt in Nijmegen-West al langer aan een versterking van het voetbal. Herinrichting van het sportpark sluit hierbij aan.

Bron Gemeente Nijmegen