Aanpakken sportdeelname VMBO-leerlingen

Nijmegen, 3 maart 2009
 
Nijmegen pakt sportdeelname VMBO-leerlingen aan

De komende jaren besteedt de gemeente Nijmegen extra aandacht aan de sportdeelname van VMBO-leerlingen. Deze groep kent een relatief hoge uitval. Zo krijgen sportevenementen een speciale focus op deze groep en minder op alle scholieren. Deze aanpak is onderdeel van het jaarprogramma Sport 2009 dat het college van burgemeester en wethouders vandaag heeft vastgesteld. Daarin staan tal van activiteiten die bijdragen aan een verhoging van de sportdeelname, de ontwikkeling van sportaccommodaties en de versterking van sportverenigingen en de Nijmeegse topsport.

Naast de gerichte focus op VMBO-leerlingen zijn de begeleiding van de twaalf combinatiefunctionarissen en de deelname in het Nationaal Actieplan Sport en Gezondheid belangrijke activiteiten die ertoe moeten bijdragen dat meer Nijmegenaren gaan sporten. Datzelfde geldt voor het ondersteunen van de bestaande aangepaste sporten (o.a. Stichting Koprol) en het opzetten van een nieuw aanbod. Ook wordt een leerlingvolgsysteem op het gebied van sport en gezondheid ontwikkeld.

In de versterking van de sportverenigingen krijgt het thema ‘fair-play’ dit jaar volop aandacht. De gemeente komt met een voorstel om deze voetbalnorm om te zetten in een ‘sportiviteit- en respectmodel’ voor andere takken van sport. In het kader van de fair play-maand september ontwikkelt de gemeente verschillende activiteiten. Daarnaast krijgen samenwerkingsprojecten met sportbonden, – clubs en scholen een vervolg, zoals de BV Voetbal en het project ‘Meedoen Allochtonen door Sport’.

Ook in 2009 investeert de gemeente in de kwaliteitsverbetering van sportaccommodaties in de stad. Dat varieert van het wegwerken van achterstallig onderhoud, het maken van een plan voor de herinrichting van sportpark Lindenholt, de realisatie van sportpark Oosterhout en de aanleg van Cruijff Courts in Lindenholt en Dukenburg. In de binnensport is de ontwikkeling en bouw van het nieuwe zwembad Oost een belangrijk project. De multifunctionele tafeltennisaccommodatie van ATC op sportpark Luciaweg wordt komend jaar opgeleverd.

Bij de versterking van de topsport ligt de nadruk op de uitwerking van het haalbaarheidsonderzoek naar het Topsport- en Innovatiepark De Goffert. In het kader van de Olympische ambitie van Stichting Topjudo Nijmegen gaat de gemeente een meerjarig partnership met de judovereniging aan. De intentie is om met meer zogeheten ‘Nijmegen sporten’ partnerships af te sluiten ter versterking van de topsport.
Voor deze en andere activiteiten in het uitvoeringsprogramma sport is in totaal vijftien miljoen beschikbaar gesteld.

Bron Gemeente Nijmegen