Start werkzaamheden sportpark Oosterhout

Nijmegen, 15 januari 2009
 
Tussen 19 en 23 januari starten de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het sportpark Oosterhout. Aannemersbedrijf Van Kessel legt een tijdelijke uitvoegstrook en bouwweg aan vanaf de Griftdijk. Tijdens deze aanpassing zullen verkeerslichten het verkeer ter plaatse regelen. Dit duurt naar verwachting drie weken en kan enige verkeershinder veroorzaken.

Verder wordt in deze voorbereidende fase een sloot gedempt. Ter compensatie van de waterberging en regulering van het waterhuishoud-kundige systeem in het gebied, legt de gemeente een nieuwe watergang aan. Deze werkzaamheden nemen tussen de vijf à tien weken in beslag en leiden niet tot overlast.

De aanleg van het sportpark start naar verwachting in het voorjaar. De oplevering is gepland voor het einde van dit jaar. Daarna zal de bouwweg tot medio 2011 fungeren als tijdelijke toegangsweg.

Het sportpark Oosterhout is de toekomstige thuisbasis van voetbalvereniging O.S.C. Het sportcomplex wordt omgeven door een loopparcours met tijdregistratie.

Bron Gemeente Nijmegen