Handboek Stadsbomen: de juiste boom op..

Nijmegen, 3 februari 2009
 
Handboek Stadsbomen: de juiste boom op de juiste plaats

Extra communicatie bij het bekendmaken van kapvergunningen, een onderzoek naar de kosten van het vervangen en verjongen van het Nijmeegse bomenstand, publicitaire aandacht voor bomen die de leeftijd van 100 jaar bereiken. Deze en andere afspraken zijn opgenomen in het vandaag door burgemeester en wethouders vastgestelde Handboek Stadsbomen.

Het Handboek Stadsbomen heeft betrekking op alle bomen binnen de grenzen van de gemeente Nijmegen. Dat zijn dus niet alleen park-, laan-, en straatbomen, maar ook bomen in tuinen en op particuliere terreinen. In het openbare gebied van de gemeente Nijmegen staan circa 57.000 bomen, onderverdeeld in zo’n 400 soorten. Tot op heden ontbrak het aan een specifiek gemeentelijk bomenbeleid. Het Handboek Stadsbomen moet daar een einde aan maken. Daarnaast waren er een aantal concrete redenen voor het opstellen van het Handboek:

1) Een groot deel van het bomenbestand in de gemeente bereikt de komende jaren het eindstadium van zijn levensloop, en moet vervangen worden.
2) Om ervoor te kunnen zorgen dat bomen deel uit blijven maken van de inrichting van de openbare ruimte is er bij ruimtelijke ontwikkelingen behoefte aan duidelijke kaders en uitgangspunten
3) Als gevolg van de toename van ziektes, wortelopdruk en andere problemen met de kwaliteit van bomen is er behoefte aan duidelijke kaders en uitgangspunten ten aanzien van het boombeheer.
4) Er is behoefte aan een beter beoordelingskader voor kapvergunningen

Het nu vastgestelde Handboek moet indachtig het motto ‘de juiste boom op de juiste plaats’ bijdragen aan de duurzame instandhouding en ontwikkeling van het bomenbestand in Nijmegen. In het handboek wordt daarom ook expliciet uitgesproken dat er prioriteit wordt gegeven aan het vervangen van bomen die hun eindstadium hebben bereikt en dat er meer aandacht komt voor de kwaliteit van bomen. Het boek is niet alleen bedoeld voor gemeentemedewerkers maar ook burgers en ondernemers. Daarnaast dient het als toelichting op de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) waarin de regels ten aanzien van bomen en groen zijn vastgelegd. Het Handboek is opgesteld in nauw overleg met Bomenrijk Nijmegen, Milieudefensie, de Bomenstichting en IVN Nijmegen.

Bron Gemeente Nijmegen