Nijmegenaar wil een eigentijdse boogbrug

Nijmegen, 24 juni 2008

Als het aan de Nijmeegse bevolking ligt, wordt de nieuwe stadsbrug een boogbrug. 65% van de Nijmegenaren die vorige maand de enquête op de gemeentelijke website heeft ingevuld, heeft een voorkeur voor dit type brug. Daarnaast kiest 62% voor een eigentijdse vormgeving. De stadsbrug hoeft ook geen nieuw icoon te worden voor de stad. 65% vindt dat er een gelijkwaardig samenspel moet zijn tussen de nieuwe stadsbrug, de spoorbrug en de Waalbrug.

Vorige maand konden Nijmegenaren meepraten over de vormgeving van de nieuwe stadsbrug door middel van het invullen van een enquête op de gemeentelijke website. 1882 mensen maakten gebruik van deze mogelijkheid. De enquête is geen representatief onderzoek, maar wel een betrouwbare opiniepeiling onder betrokken Nijmegenaren.

Naast vragen over brugtypen en uitstraling werden ook de gemeentelijke thema’s over de vormgeving voorgelegd en kon men aangeven welke extra’s men wilde voor de brug, mocht daar geld voor zijn. Van de ambities van het college scoorden een comfortabele en veilige brug en samenhang met de bestaande bruggen het hoogst. Als extra wensen werden vooral extra (rol)trappen voor fietsers en voetgangers genoemd, energiewinning uit de brug en een vrijliggende busbaan. Bij de aanvullende opmerkingen werd vooral aangedrongen op een snelle aanleg van de brug. Ook waren er relatief veel opmerkingen over de capaciteit van de brug, veiligheid en comfort voor voetgangers en fietsers en de kleur van de brug.

De aanbesteding voor de nieuwe brug start na de zomervakantie. Hoewel er geen brugtype wordt voorgeschreven, stelt de gemeente -naast de technische eisen- eisen aan de vormgeving van de brug. De eisen en wensen hiervoor zijn geformuleerd in een concept Ambitiedocument Beeldkwaliteit. De uitkomsten van de enquête worden verwerkt in het definitieve ambitiedocument. Daarnaast worden de uitkomsten van de enquête meegegeven aan de marktpartijen.

Bij de keuze voor een marktpartij wordt straks geselecteerd op kwaliteit. Het gaat er niet om wie de goedkoopste brug kan maken. De partij die binnen het budget de brug maakt, die het meest tegemoet komt aan de wensen van de stad mag de brug gaan bouwen.
 
Bron Gemeente Nijmegen