Stadsbrug – Liesbeth van der Pol voorzitter

Nijmegen, 10 april 2008

Liesbeth van der Pol, vanaf komend najaar de nieuwe Rijksbouwmeester, wordt voorzitter van de commissie die de inschrijvingen voor de Stadsbrug gaat beoordelen. Dat gebeurt op basis van vooraf vastgestelde criteria en na overleg met de verschillende partijen.
Jan Brouwer, Rijksadviseur voor de Infrastructuur, gaat namens de beoordelingscommissie in gesprek met de marktpartijen. Die gesprekken moeten ervoor zorgen dat tijdens de aanbestedingsprocedure gestuurd kan worden op de aanbiedingen en plannen vanuit de markt.

De vormgeving van de brug wordt een belangrijk citerium bij de keuze van een marktpartij. De eisen en wensen die de gemeente hierover heeft worden beschreven in een Ambitiedocument Beeldkwaliteit. Dit document wordt samen met de technische eisen meegegeven aan de marktpartijen die zich inschrijven voor de bouw van de Stadsbrug. Nijmegenaren kunnen volgende maand via een enquête op internet aangeven wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe brug. De uitkomsten van de enquête worden ook onderdeel van de aanbestedingsstukken.

De aanbesteding voor de Stadsbrug start naar verwachting komend najaar. Eerder dit jaar heeft het college van Burgemeester en Wethouders al besloten dat er geen brugtype zal worden voorgeschreven om zoveel mogelijk ruimte te geven aan de creativiteit uit de markt. Bij de keuze voor een aannemer wordt als eerste gekeken of aan alle technische eisen wordt voldaan. De partij die binnen het gestelde budget het beste ontwerp maakt, mag de brug gaan bouwen.

De Stadsbrug wordt de derde oeververbinding over de Waal en gaat Nijmegen West gaat verbinden met de Waalsprong. Naar verwachting wordt begin 2010 een marktpartij geslecteerd. Dan is ook duidelijk hoe de Stadsbrug er uit gaat zien. De brug wordt naar verwachting in 2012 opgeleverd.

Bron: Gemeente Nijmegen