Vormgeving stadsbrug belangrijk

Nijmegen, 4 november 2008

Vormgeving stadsbrug wordt belangrijk bij aanbesteding

Beeldkwaliteit wordt het belangrijkste selectiecriterium bij de aanbesteding van de stadsbrug. Het college van Burgemeester en wethouders heeft vandaag het definitieve programma van eisen en de gunningscriteria voor de stadsbrug vastgesteld.

Bij de uiteindelijke keuze voor een marktpartij wordt straks in de eerste plaats gekeken naar de minimale eisen op het gebied van functionaliteit, techniek en vormgeving. Wie daar niet aan voldoet, valt af. Daarnaast zijn allerlei wensen omschreven, die vertaald zijn in gunningscriteria. Hiervoor zijn punten te behalen. De meeste punten kunnen gescoord worden op de vormgeving van de brug. Daarnaast zijn duurzaamheid, de manier waarop de uitvoering plaatsvindt en extraatjes zaken waarop punten zijn te halen.

Bij de enquête die dit voorjaar is gehouden onder de Nijmeegse bevolking kwam naar voren dat veel mensen het belangrijk vonden dat de nieuwe stadsbrug past bij de overige twee bruggen over de Waal en bij de omgeving. Voor dit aspect zijn dan ook binnen het onderdeel ‘beeldkwaliteit’ de meeste punten te halen.

Voor de bouw van de nieuwe Nijmeegse stadsbrug hebben zich inmiddels zeven (internationale) marktcombinaties gemeld. Op basis van de aangeleverde referenties maakt de gemeente in de tweede helft van november een keuze. Dan wordt bekend gemaakt wie de vier partijen zijn die worden uitgenodigd een ontwerp te gaan maken voor de stadsbrug. Naar verwachting wordt begin 2010 gekozen welke van deze vier partijen de brug mag gaan bouwen. Op dat moment is ook duidelijk hoe de nieuwe stadsbrug er uit gaat zien.

Bron Gemeente Nijmegen