Aanbesteding Stadsbrug start na de zomer

Nijmegen, 12 februari 2008
 
De aanbesteding voor de Stadsbrug start na de zomervakantie. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een plan van aanpak vastgesteld, waarin de procedure hiervoor is vastgelegd. Bij de aanbesteding wordt geen brugtype voorgeschreven. De gemeente kiest voor een proces waarbij ruimte is voor creativiteit uit de markt, binnen een vastgesteld budget. De raad neemt in mei dit jaar een besluit over deze aanpak. Naar verwachting wordt begin 2010 een marktpartij geselecteerd.

De gemeente wil zowel het ontwerp, als de bouw en het onderhoud aanbesteden. Hiermee wordt bijvoorbeeld voorkomen dat aannemers kiezen voor een lage aanneemsom met hoge onderhoudskosten. De aanbesteding gebeurt bovendien volgens de methode van de concurrentiegerichte dialoog. Hierbij gaat de gemeente in gesprek met een aantal marktpartijen. In samenspraak kan zo gezocht worden naar de beste oplossingen op architectonisch, technisch en juridisch gebied.

Hoewel er geen brugtype wordt vastgelegd, worden er bij de aanbesteding wel eisen gesteld aan de beeldkwaliteit van de brug. Daarnaast zijn de aanneemsom, de kwaliteit en de onderhoudskosten belangrijke selectiecriteria.

Voor de herinrichting van de Energieweg maakt de gemeente zelf het ontwerp, in samenspraak met belanghebbenden. De uitwerking van het ontwerp en de uitvoering worden uitbesteed. De aanbesteding hiervan start naar verwachting medio 2009.
 
Bron: Gemeente Nijmegen