Gemeente Nijmegen zet actief stagebeleid voort

Nijmegen, 24 april 2008

Het actievere stagebeleid van de gemeente Nijmegen begint zijn vruchten af te werpen. In 2006 deden 40 stagiaires minimaal twee maanden werkervaring op bij de gemeente. Het afgelopen jaar waren dat er al 95. Het komende jaar wil de gemeente dat aantal verhogen naar 100 stages.

De gemeente Nijmegen voert sinds vorig jaar een actief stagebeleid. Als één van de grote werkgevers in de regio Nijmegen ziet ze het als haar maatschappelijke taak om een bijdrage te leveren aan de opleiding van jongeren. Daarnaast wil de gemeente studenten kennis laten maken met de gemeente organisatie als potentiële werkgever. In 2007 werd daarom een stage-coördinator aangesteld. Deze heeft het afgelopen jaar onder andere meer interne stageplaatsen geworven en leidinggevenden ondersteund bij plaatsing van stagiaires.

In 2008 wordt het stagebeleid verder uitgebouwd. Belangrijkste speerpunten zijn het verhogen van de kwaliteit van de stagebegeleiding, en het werven van meer allochtone stagiaires. Het afgelopen jaar deden 10 stagiaires van allochtone herkomst werkervaring op bij de gemeente. Dat was 10 minder dan de begin 2007 geformuleerde doelstelling van 20 allochtone stagiaires per jaar. De gemeente hoopt de komende periode dat gewenste aantal wél te halen, onder andere door een wervingsactie gericht op de Radboud Universiteit, de HAN en het ROC Nijmegen. De gemeente besteedt extra aandacht aan het werven van allochtone stagiaires omdat stagebeleid tevens een middel is om het gemeentelijke diversiteitsbeleid vorm en inhoud te geven. Doelstelling van dat beleid is dat het personeelsbestand een afspiegeling van de Nijmeegse bevolking is.

Bron: Gemeente Nijmegen