Standvast Wonen verkoopt 1.000 huurwoningen

Nijmegen, Beuningen, 7 maart 2008

Standvast Wonen verkoopt 1.000 huurwoningen met korting

Woningcorporatie Standvast Wonen verkoopt de komende jaren ruim 1.000 bestaande huurwoningen met korting. Standvast Wonen is daarmee de enige corporatie in Nijmegen en Beuningen die op grote schaal bestaande huurwoningen met korting verkoopt. Directeur Adri van Grinsven over de voordelen: “Een koopwoning is vaak onbetaalbaar voor een huurder of starter. Slimmer Kopen® van Standvast Wonen maakt het mogelijk dat zij nu wel geheel zelfstandig een woning kunnen kopen. De woningmarkt komt daarmee van het slot!”

De aankoopprijs van de Slimmer Kopen®woning wordt bepaald door een onafhankelijke taxateur. De korting op de aankoopprijs kan oplopen tot 35% per woning en wordt zelf gekozen door de koper. In alle gevallen is hypotheekrenteaftrek toegestaan. Wanneer de bewoner de woning weer wil verkopen, moet de korting worden terugbetaald. Standvast Wonen heeft het recht om de woning terug te kopen. De waardeontwikkeling (winst of verlies) deelt de verkoper met de corporatie. Dit is afhankelijk van het kortingpercentage. In de koop- en hypotheekakte worden deze bepalingen vastgelegd.

Zittende huurders hebben voorrang
De huidige bewoners van de huurwoningen die verkocht worden, hebben het eerste recht om de woning met korting te kopen. De eerste 300 huurders ontvangen deze week een persoonlijk aanbod van Standvast Wonen. Na een adviesgesprek met Standvast Wonen wordt gekeken of het verstandig en haalbaar is om de woning te kopen. Als de huurder niet wil kopen, verandert er niets totdat hij/zij verhuist. Op dat moment gaat de woning in de verkoop en kunnen ook anderen gebruik maken van Slimmer Kopen®. Adri van Grinsven: “Starters hebben vaak behoefte aan goedkope eengezinswoningen. Daarom zijn de meeste woningen die we met korting verkopen rijtjeswoningen met een goede onderhoudsstaat.” Zodra een woning leegkomt, kan iedereen zich inschrijven. Een notaris zal vervolgens door een loting bepalen wie de woning met korting mag kopen.

Doelstellingen van het project
Met de verkoop van 1.000 huurwoningen met korting krijgen huurders/starters meer kansen op de koopwoningmarkt. Dat dit hard nodig is, blijkt ook uit de onlangs verschenen Stadsmonitor van de gemeente Nijmegen. Daarin staat dat de koopwoningmarkt extra gespannen is voor starters en huishoudens met een laag inkomen. Het verkoopprogramma draagt ook bij aan ongedeelde wijken waarin de verhouding koop/huur gunstiger wordt. Natuurlijk zorgt de verkoopopbrengst tevens voor werkkapitaal. Met de opbrengsten van de verkoop investeert Standvast Wonen in nieuwbouw- en herstructureringprojecten in Nijmegen en Beuningen.

Geïnteresseerden kunnen op www.standvast.nl alle informatie vinden over Slimmer Kopen®. Het actuele aanbod van woningen die te koop staan is ook daar te vinden. Standvast Wonen werkt bij de verkoop samen met van der Krabben Makelaardij en Hans Janssen Garantiemakelaars uit Nijmegen.