Start pilot inzameling Swill afval

Op maandag 27 februari is de eerste locatie van de pilot inzameling Swill afval in gebruik genomen. Wethouder Broeren overhandigde hierbij de speciale afval emmer aan Hyke van den Bent, eigenaresse van ’t Hoogstraatje.

JWB03859-2
fotograaf Jan Willem de Venster

Huis voor de Binnenstad start hierbij de pilot voor duurzame inzameling van keukenafval voor alle bedrijven in de binnenstad. De pilot kan gerealiseerd worden dankzij een financiële bijdrage uit het actieplan HartjeNijmegen van Gemeente Nijmegen. De Coöperatieve Afvalinzameling Binnenstad UA (CAB) gaat deze dienst aanbieden en GroenCollect BV zal in samenwerking met WerkBedrijf Rijk van Nijmegen voor de uitvoering zorgen. GroenCollect BV is onder meer gespecialiseerd in het emissievrij inzamelen van waardevolle reststromen. Het afval wordt emissieloos opgehaald en gerecycled tot nieuwe artikelen of omgezet tot biogas. Hierbij gaat het niet alleen om het ophalen van reststromen,  maar daarnaast wordt er ook voor gezorgd dat de materialen bruikbaar zijn voor bedrijven die circulair ondernemen. De inzameling gebeurt met elektrische voertuigen waardoor er een lagere impact op het milieu ontstaat. Door het afval gescheiden in te laten zamelen besparen ondernemers op de kosten van restafval en voldoen ondernemers aan recente regelgeving omtrent gescheiden afvalinzameling.

Meer informatie is te vinden op www.huisvoordebinnestad.nl/swill