Stembussen Open voor Verkiezing Nieuwe Jongerenvertegenwoordigers: Jouw Stem Telt

Vandaag is de campagneweek voor de verkiezing van vier nieuwe jongerenvertegenwoordigers van start gegaan. Gedurende deze week, van 28 september tot en met 5 oktober, kunnen alle jongeren in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk hun stem uitbrengen op hun favoriete kandidaat. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het jongerenevenement ‘Je Bent Jong en Je Wil Wat’ (JBJEJWW), dat plaatsvindt op 5 oktober in de Tolhuistuin in Amsterdam.

Groepsfoto JV kandidaten jongerenvertegenwoordigers

Jongerenvertegenwoordigers als Brug tussen Politiek en Jongeren

De jongerenvertegenwoordigers van de Nationale Jeugdraad (NJR) fungeren als schakel tussen de jongeren en de politieke machthebbers in Nederland, de Verenigde Naties en de Europese Unie. Ze horen van jongeren wat er leeft en nemen deze input mee naar nationale en internationale conferenties en toppen, zoals de VN-klimaattop en de Algemene Vergadering van de VN.

Vier Belangrijke Thema’s

Met hun passie en inzet focussen de jongerenvertegenwoordigers zich op vier essentiële thema’s: Mensenrechten en Veiligheid, Biodiversiteit en Voedsel, Duurzame Ontwikkeling en Europese Zaken.

Hoe Wordt de Winnaar Gekozen?

Na een selectieproces van enkele maanden zijn er nog acht finalisten in de race. De winnaar wordt bepaald op basis van het aantal online en fysiek uitgebrachte stemmen (50%) en het oordeel van een professionele jury (50%). Deze jury bestaat onder andere uit directieleden en beleidsmedewerkers van de ministeries van VWS, BZ, LNV en EZK. De jury beoordeelt de finalepitch die de kandidaten geven tijdens het JBJEJWW-evenement.

Stem Nu

Alle jongeren zijn aangemoedigd om hun stem uit te brengen via de website www.stem.njr.nl. Het is een unieke kans om invloed uit te oefenen op wie hen de komende twee jaar zal vertegenwoordigen bij belangrijke besluitvorming op zowel nationaal als internationaal niveau.