Straalstroom 06 / How can we move?, sept

Kunstplatform de Paraplufabriek in Nijmegen presenteert:
 
STRAALSTROOM – 06 / ‘How can we move?’

In de tentoonstelling How can we move? staat de Paraplufabriek ten dienste van het thema infrastructuur en mobiliteit. Siri Driessen (Amsterdam), Roos van Haaften (Utrecht), Eva Olthof (Nijmegen) en Brigitta van Weeren (Rotterdam) zijn de vier pas afgestudeerde kunstenaars die werden uitgenodigd om zich over het onderwerp te buigen. Het resultaat van hun tijdelijk samenwerkingsverband is een interactief kunstproject waarin de infrastructuur van onze omgeving en onze positionering daarbinnen, onderzocht en in kaart gebracht wordt.

Het individu als centrum van de wereld vormt het uitgangspunt voor het concept dat Driessen, Van Haaften, Olthof en Van Weeren willen realiseren. De Paraplufabriek in Nijmegen wordt voor even zowel het middelpunt als de atlas van de wereld. Gevoed door onderzoek naar oude en actuele cartografische technieken, realiseren de kunstenaars er vóór, maar ook nog tijdens de tiendaagse tentoonstelling, hun panoramische wereldkaart. Vanuit dit panorama kijkt de bezoeker, via hun blik, de wereld in.

Hoe gaat dit in zijn werk? Op een met computer uitgerust verrijdbaar werkplatform worden beelden vanuit de buitenwereld ontvangen. Deze beelden worden door middel van beamers geprojecteerd op de muren van de tentoonstellingsruimte en onmiddellijk tekenkundig verwerkt tot een ‘groeiende’ kaart. Het kunstenaarsteam werkt dus verspreidt. Een deel verwerkt de beelden ‘in huis’ terwijl anderen beeldinformatie registreren en doorsturen vanuit de buitenwereld. Het materiaal dat wordt toegestuurd zijn nieuwe foto-opnames of bestaande afbeeldingen van plaatsen die de kunstenaars opzoeken en selecteren. Zij laten zich hierbij leiden door een lijst van gegevens aangaande mobiliteit en infrastructuur (zoals: strategische plekken, centra waar creatieve ideeën vorm kregen, plaatsen waar belangrijke uitvindingen het licht zagen). Die lijst wordt opgesteld door een duo van externe deskundigen: Mathieu Schouten en Cees Zoon van Bureau stedenbouw van de stad Nijmegen. Een tweede bron van beelden en informatie zijn directe internationale contacten die via het internet worden gelegd gedurende de werkperiode.

‘How can we move?’ is een ruimteomvattend work in progress dat grotendeels tijdens de weken vóór de opening ter plaatse wordt uitgevoerd, en waar ook gedurende de tentoonstellingsperiode zelf aan wordt doorgewerkt. Naast de ontwikkelingen die in de tentoonstelling zelf te bekijken zijn, kan men eveneens op internet via een weblog het hele proces en de bevindingen van de kunstenaars blijven volgen. Met dit werkproces wordt een innovatief benutten van de Paraplufabriek als creatieve werkvloer/ruimte/leef- en denkwereld zowel van binnen- als van buitenuit zichtbaar.

‘How can we move?’
van do. 4 sept. t.e.m. zo 14 sept. 2008
opening: in aanwezigheid van de kunstenaars en de externe deskundigen
do. 4 september om 21.00 uur

curatoren: Jan-Wieger van den Berg en Andrée van de Kerckhove
kunstenaars: Siri Driessen, Roos van Haaften, Eva Olthof, Brigitta van Weeren
extern klankbord: Mathieu Schouten, Cees Zoon (Bureau stedenbouw / stad Nijmegen)
 
Weblog: www.howcanwemove.web-log.nl