Studenten RU gratis naar Museum Het Valkhof

Studenten Universiteit gratis naar Museum Het Valkhof

Met het ondertekenen van een intentieverklaring geven Museum Het Valkhof en Radboud Universiteit het startsein voor een structurele samenwerking. Als onderdeel van deze samenwerking mogen studenten van de Radboud Universiteit het museum voortaan gratis bezoeken.

Symposium
De ondertekening van de intentieverklaring was onderdeel van het symposium ‘Bruggen Slaan’ dat op 12 september werd gehouden. Het symposium draaide om de vraag of het mogelijk is de ooit vanzelfsprekende relatie tussen kunst en wetenschap nieuw leven in te blazen en wat deze verbinding de maatschappij vervolgens zou kunnen bieden. Radboud Universiteit en Museum Het Valkhof delen de overtuiging dat ontmoeting, toenadering en een verdieping van discussies kunnen bijdragen aan de missie die beide instellingen hebben en een brug kunnen slaan naar de samenleving.

Studenten gratis
Om de relatie tussen kunst en wetenschap verder vorm te geven, worden inhoudelijke programma’s ontwikkeld door museum en universiteit. De intensieve samenwerking in het najaar van 2018 voor de tentoonstelling Ik, Maria van Gelre, is daar een sprekend voorbeeld van. Daarnaast moet de toegang voor studenten aan het museum zoveel mogelijk worden gestimuleerd. De gratis toegang voor studenten van de Radboud Universiteit is daar een eerste stap in.

Samenwerking
Met het symposium is het startsein voor een structurele samenwerking tussen Museum Het Valkhof en de Radboud Universiteit gegeven. Deze samenwerking markeert het nieuwe profiel van Museum Het Valkhof en sluit tevens aan bij het programma Radboud Erfgoed, waarmee de universiteit het materiële en immateriële erfgoed zichtbaar wil maken en een grotere rol wil geven in het onderwijs en onderzoek en in het leggen van verbindingen met de samenleving. De samenwerking verstevigt de band tussen kunstenaars, studenten en wetenschappers en bevordert bovenal het slaan van bruggen naar de samenleving, een taak van zowel museum als universiteit.

Meer informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Museum Het Valkhof,
Kelfkensbos 59, Nijmegen, Tel 024-360 88 05