Extra geld culturele productie in Nijmegen

Nijmegen, 16 december 2008
 
Extra geld voor culturele productie in Nijmegen

De audiovisuele werkplaats Dziga en de stichting ExpoPlu kunnen in 2009 rekenen op extra subsidie van de gemeente Nijmegen. Hiermee wil het college van burgemeester en wethouders een extra impuls geven aan het culturele productieklimaat in Nijmegen.

De totale subsidie die ExpoPlu (Paraplufabriek) in 2008 ontving bedroeg zo’n 17.000 euro. Dit bedrag wordt in 2009 verhoogd naar 33.000 euro. Hierin zit inbegrepen een bedrag van 15.000 euro voor de realisatie van een project waarbij een jong veelbelovend talent uit de regio de samenwerking opzoekt met jonge buitenlandse kunstenaars van een andere discipline.

De audiovisuele werkplaats Dziga ontving in 2008 zo’n 27.000 euro aan subsidie. In 2009 zal dat 40.000 euro zijn. Omdat Nijmegen zich profileert als filmstad en Dziga een belangrijke bijdrage levert in de ontwikkeling van jonge film- en videomakers wil het college Dziga met de subsidieverhoging de kans geven uit te groeien tot een instelling met landelijk bereik. Daarnaast krijgt Dziga een eenmalige bijdrage van 15.000 euro voor het project ‘Art of Matching’.

De subsidieverhoging voor ExpoPlu en Dziga vormt onderdeel van een breder subsidievoorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de Nijmeegse gemeenteraad. Met ingang van 2009 komt namelijk een einde aan de provinciale subsidieregeling voor Beeldende Kunst en Vormgeving. Het Rijksgeld dat voor deze regeling beschikbaar was, gaat nu rechtstreeks naar grotere gemeenten. Zij ontvangen jaarlijks een bedrag van 150.000 euro. De gemeenten worden geacht minstens eenzelfde bedrag uit te trekken. Het totale budget voor beeldende kunst in Nijmegen komt daardoor in 2009 uit op 300.000 euro.
Behalve Dziga en ExpoPlu ontvangen ook een aantal andere initiatieven subsidie uit dit budget. Dit zijn onder andere het Centrum voor Beeldende Kunst Nijmegen, Stichting Atelierbeheer Slak, en Extrapool. Daarnaast wordt er, als het aan het college ligt, geld gereserveerd voor een ‘artist in residence’ en nieuwe projecten en manifestaties die in de loop van 2009 worden ingediend.

Bron Gemeente Nijmegen