Subsidie voor aardgasvrij maken Dukenburg

Nijmegen, 28 september 2018

Rijkssubsidie voor aardgasvrij maken Dukenburg

Dukenburg is door het ministerie van Binnenlandse Zaken aangewezen als ‘Proeftuin Aardgasvrije wijken’ en krijgt hierdoor subsidie voor het aardgasvrij maken van delen van Dukenburg. Gemeente Nijmegen krijgt waarschijnlijk een bijdrage van 4,8 miljoen euro. Maandag maakt het ministerie definitief bekend hoeveel geld is toegekend.

De gemeente deed de aanvraag voor de rijksbijdrage met steun van het Winkelcentrum Dukenburg, Alliander N.V. en de woningcorporaties De Gemeenschap, Portaal, Standvast Wonen, Talis en WoonGenoot. Met de subsidie kunnen zo’n 800 woningen van de vier woningcorporaties en ongeveer 90 winkels van het winkelcentrum Dukenburg ‘aardgasvrij klaar’ gemaakt worden. Om deze daarna aan te sluiten op het nog aan te leggen warmtenet.

Wethouder Harriët Tiemens: “Deze bijdrage van het Rijk komt op het moment dat we in Dukenburg samen met onder meer bewoners , ondernemers en woningcorporaties aan de slag gaan met het aardgasvrij maken van wijken. Het is heel belangrijk dat het Rijk ons helpt om die complexe verandering mogelijk te maken. We kijken daarbij heel goed naar de wijk. Wat is er mogelijk en wat is de behoefte? Ik ben heel blij dat we als Proeftuin Aardgasvrije Wijk een extra zet in de rug krijgen”.

Nu de subsidie is toegekend, gaan de betrokken partijen verder met elkaar in gesprek over de financiële en technische haalbaarheid van de warmtelevering aan de genoemde panden. In totaal zou het warmtenet in Dukenburg ongeveer 5.600 woningen van warmte kunnen voorzien. In het hele stadsdeel gaat het om 9.000 woningen die aardgasvrij moeten worden.

Warmtevisie Nijmegen Aardgasvrij
Nijmegen heeft de doelstelling om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. Daarvoor moet de gebouwde omgeving in Nijmegen, bestaande uit bijna tachtigduizend woningen en alle andere gebouwen, in 2045 aardgasvrij zijn. Dat betekent dat de stad de vraag naar warmte flink moet verminderen en alternatieven moet vinden voor de verwarming van huizen, douchen en koken. Voorop staat dat de warmtevoorziening voor iedereen betrouwbaar en betaalbaar moet zijn.

In de nieuwe Warmtevisie ‘Nijmegen Aardgasvrij’ staat hoe Nijmegen wijk voor wijk aardgasvrij wil worden. Voor heel Nijmegen is gekeken op welke plek welk alternatief voor aardgas het meest kansrijk is. Daarbij is onder meer gelet op mogelijkheden om aan te sluiten bij geplande bouw- en renovatieplannen en al lopende initiatieven voor verduurzaming in wijken. Op die manier wordt werk met werk gecombineerd, kunnen kosten of extra werkzaamheden in de wijk worden beperkt en kan de warmtetransitie onderdeel zijn van het in bredere zin verbeteren van wijken. Stadsdeel Dukenburg komt, samen met de wijken Hengstdal, Bottendaal, Hatert en het stationsgebied van Nijmegen CS als eerste aan bod. Het streven is deze gebieden uiterlijk 2035 aardgasvrij te hebben. De gemeente gaat overal eerst samen met de wijk kijken wat de beste aanpak is.

Meer informatie over de warmtevisie: www.nijmegen.nl/aardgasvrij

Meer informatie over de Proeftuin Aardgasvrije Wijken: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/proeftuinen-aardgasvrije-wijken

Bron Gemeente Nijmegen – Alles over Nijmegen