Subsidieregeling zonne-energie van start: op=op

Nijmegen, 3 maart 2008

Subsidieregeling voor zonne-energie gaat van start: op=op

De gemeente Nijmegen en het Zonnekrachtteam roepen inwoners op gebruik te maken van de rijkssubsidie op zonnepanelen. Vanaf half april start de overheid met subsidieverstrekking volgens het systeem ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Belangrijk is dat geïnteresseerden dan een offerte klaar hebben.

De nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE)) stelt particuliere woningbezitters in staat om te investeren in zonnepanelen. Het Rijk geeft een terugleververgoeding over de opgewekte stroom. Met deze subsidie verdienen panelen zich binnen 10 tot 15 jaar terug. De investering in zonnepanelen moeten particulieren zelf doen. Het aantal subsidieaanvragen is in 2008 beperkt tot 5.000 à 10.000 particuliere woningbezitters.
De regeling vereist dat bij de aanvraag een offerte van een leverancier zit. Iedereen kan hiervoor terecht bij elke willekeurige zonnepanelenleverancier. Een overzicht van leveranciers staat bijvoorbeeld op www.zonnestroomproducenten.nl .

Om er in ieder geval op tijd bij te zijn, kunnen inwoners van Nijmegen ook gebruik maken van het programma Wonen++, dat de gemeente Nijmegen dit voorjaar start. Wonen++ is een campagne in opdracht van de gemeente Nijmegen, die drie jaar loopt en waarbij particuliere huiseigenaren advies kunnen krijgen over de mogelijkheden van energiebesparing en duurzame energie in woningen.
Vanwege het beschikbaar komen van de rijkssubsidie voor zonne-energie stelt de gemeente dit programma nu vast open voor particuliere huizenbezitters die zonnepanelen willen aanschaffen. Wonen++ helpt met technische informatie en bij het aanvragen van deze subsidie. Bewoners kunnen terecht bij BeldeZon (partner in Wonen++), nummer 0900-235 33 966 (10ct/minuut) of de website www.beldezon.nl .

De gemeente Nijmegen en het Zonnekrachtteam willen op deze manier particulieren stimuleren om duurzame energie op te wekken. Zonne-energie draagt bij aan minder gebruik van fossiele brandstoffen. Hierdoor is er minder CO2 uitstoot en dat is goed voor het klimaat.

Bron Gemeente Nijmegen