Super- en bouwmarkten op zondag 10-22u open

Nijmegen, 7 mei 2019

Ruimere openingstijden Nijmeegse supers en bouwmarkten

Nijmeegse supermarkten en bouwmarkten mogen binnenkort op alle zondagen en feestdagen van 10.00 tot 22.00 uur open, nachtwinkels kunnen tot 04.00 uur hun deuren open houden. Het college van B&W stelt dit voor na een opiniërend debat met de gemeenteraad. Tijdens die bijeenkomst bleek een meerderheid voorstander te zijn voor ruimere winkeltijden. In de Vierdaagseweek krijgen ook standplaatshouders meer mogelijkheden om hun producten op straat te verkopen. Openingstijden winkels Nijmegen.

Op grond van de nu geldende Verordening Winkeltijden uit 2016 zijn supermarkten en bouwmarkten verplicht gesloten op Eerste Pinksterdag, Eerste Paasdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Op andere zon- en feestdagen mogen deze winkels tussen 12.00 en 22.00 uur open. In de nieuwe verordening verdwijnt die verplichte sluiting en kunnen ondernemers hun zaak twee uur eerder openen. Het college komt daarmee tegemoet aan de wens van winkeleigenaren die veel klanten missen omdat andere regiogemeenten zoals Arnhem, Wijchen en Heumen hun winkeltijden al eerder hebben verruimd. Ook onder consumenten is een behoorlijk draagvlak voor openstelling op zon- en feestdagen. Uit een landelijke evaluatie van het Ministerie van Economische Zaken blijkt bovendien dat een zondagsopenstelling over het algemeen geen negatieve gevolgen heeft voor werknemers.

Nachtwinkels moeten nu op zon- en feestdagen tussen 22.00 en 00.00 uur dicht vanwege de huidige regels rond de zondagsopenstelling. Daarna mag de zaak weer open tot 04.00 uur. De nieuwe verordening zorgt er onder meer voor dat dit ‘gat’ in de winkeltijden niet meer bestaat.

Winkeltijdenwet
Sinds 1 juli 2013 is de nieuwe Winkeltijdenwet van kracht. Op grond van de Winkeltijdenwet is het wettelijk verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur open te stellen. Gemeenten kunnen echter zelf bepalen of – en in hoeverre– zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden.

Bron Gemeente Nijmegen – Alles over Nijmegen