Talis – Gezondheid en gezelligheid op straat

Nijmegen, 31 oktober 2008Gezondheid en gezelligheid op straat
Oud en jong helpt elkaar!

Vanaf eind september lopen 16 derde- en vierdejaarsstudenten van het Instituut voor Sport en Bewegingsstudies van de HAN stage bij Talis. Zij volgen de minor Health Promotion en gaan, verdeeld over vijf verschillende projecten, een halfjaar lang met gezondheidsbevorderende projecten aan de slag. Het gaat daarbij om het stimuleren van beweging bij senioren en het verbeteren van het gebruik van buitensportmogelijkheden in wijken en buurten. Met dit nieuwe initiatief wil de stichting ‘Wij staan voor de wijk’ een impuls geven aan gezondheid en gezelligheid op straat.

‘Bewegen is goed voor je sociaal leven’
‘Beweging is niet alleen goed voor je fysieke gezondheid maar ook belangrijk voor je sociaal leven’, aldus Frits Baghus, projectleider Leefbaarheid bij Talis. Extra beweging stimuleren is daarom een van de projecten waar de stichting ‘Wij staan voor de wijk’* de komende maanden mee aan de slag gaat. Binnen de stichting is alle expertise aanwezig: kennis over sport, gezondheid, opleiden/begeleiden, wijken en buurten et cetera.

Projecten moeten meerdere doelen dienen
Stichting ‘Wij staan voor de wijk’ en het Instituut voor Sport en Bewegingsstudies van de HAN gaan samen bewegingsprojecten voor ouderen en jongeren opzetten die de leefkwaliteit in wijken ten goede komen én die daarnaast ook voor studenten interessant zijn. Projecten waar Talis achter staat en die kansen bieden om na een half jaar te worden voortgezet. De stagiairs onderzoeken de behoeften, analyseren op wijkniveau, schrijven een plan van aanpak, voeren dit plan uit en evalueren. Als projecten succesvol zijn dan zal het stageproject een duurzaam vervolg krijgen.

10.000 euro van VROM!
Tijdens het VROM congres over “Voetbal als vliegwiel voor de wijkaanpak” is onlangs een stimuleringspremie van 10.000 euro gewonnen. Dit bedrag kan ingezet worden voor een eerste project waar beweging door ouderen centraal staat. Om voor de 10.000 euro in aanmerking te komen, moest eerst een goed plan worden bedacht. Daarbij ontstond het idee om behoeften van jongeren, ouderen en corporaties aan elkaar ‘te koppelen’. Uit contacten met senioren blijkt namelijk dat zij behoefte hebben aan samen iets doen, iets gezelligs en leuks maar ook aan iets zinvols bijvoorbeeld een activiteit waardoor je vitaal en gezond blijft. Door elkaar geregeld te ontmoeten bij een gezellige en gezonde activiteit, leer je elkaar kennen, is er persoonlijk contact dat passiviteit of vereenzaming voorkomt. Uit contacten met docenten, leerlingen en studenten van beroepsopleidingen voor sport, gezondheidszorg, welzijnswerk blijkt dat de behoeften aan levensecht leren in de praktijk groot is. Leersituaties waar je echt iets zinvols kunt leren die ook nog eens leuk zijn. Uit contacten met de woningcorporatie blijkt dat steeds meer senioren bang zijn hun woningen uit te komen en de straat op te gaan. Ze zijn bang, voelen zich buiten onveilig, vaak door het gedrag van kinderen en jongeren. De Stichting “Wij staan voor de wijk” koppelt de behoeften van jong en oud en bedacht een creatieve oplossing, met als resultaat: een premie van 10.000 euro!

Iedereen zet zich in!
Studenten van de HAN gaan binnenkort bij bewoners van enkele seniorencomplexen onderzoeken welke behoefte zij hebben om samen te bewegen. Als draagvlak voor beweging aanwezig is, kan in overleg met Talis een eerste begin worden gemaakt met op maat gemaakte bewegingsvoorzieningen, bijvoorbeeld een “bewegingstuin” in de directe woonomgeving. Studenten van het ROC Nijmegen en/of leerlingen van het VMBO kunnen in het kader van hun maatschappelijke stage de senioren regelmatig en voor langere duur begeleiden bij deze activiteit. Voetbalclub N.E.C. zal de studenten helpen door het inzetten van de technische staf als het gaat om het instrueren van de leerlingen over hoe om te gaan met beweging bij ouderen. De stichting “Wij staan voor de wijk” verbindt hiermee de partijen waarbij er voor ouderen, leerlingen en professionals een meerwaarde ontstaat. Met dit project is er voor iedereen een positief resultaat. Alle partijen halen voordeel uit hun inbreng en de oplossing is voor iedereen van belang!

* In de stichting ‘Wij staan voor de wijk’ participeren de volgende bedrijven: voetbalclub N.E.C., woningcorporatie Talis, DAR, vervoersbedrijfs Novio, ROC Nijmegen, Gemeente Nijmegen. Voor dit bewegingsproject is ook de samenwerking gezocht met het Instituut voor Sport en Bewegingsstudies van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Bron: woningcorporatie Talis