Tankstation voor aardgas in Nijmegen

Nijmegen, 14 mei 2007

Schone auto’s vinden goedkope brandstof dicht bij huis
Nijmegen krijgt tankstation voor auto’s op aardgas

Nijmeegse bedrijven en burgers kunnen nog dit jaar aardgas tanken bij het Nijol Texaco tankstation op bedrijventerrein Bijsterhuizen. Na de zomer hoopt het Nijmeegse bedrijf Nijol Oliemaatschappij het eerste aardgasvulpunt in Nijmegen te openen. Na vooroverleg zijn de gemeente Nijmegen en Nijol positief over de mogelijkheden van een aardgastankstation. Directeur Theo Wassing van Nijol Oliemaatschappij is van plan een landelijk dekkend netwerk uit te rollen.
Nijol komt binnenkort met de formele vergunningaanvraag. De gemeente Nijmegen is verheugd over deze ontwikkeling. Als meer bedrijven en bewoners van Nijmegen op aardgas gaan rijden zal de luchtkwaliteit in de stad fors verbeteren. Groot voordeel van het rijden op aardgas is dat het een zeer schone én goedkope brandstof is.

Een van de belangrijkste mogelijkheden om luchtvervuiling door verkeer tegen te gaan, is het rijden in schone voertuigen. Verkeer draagt voor 50 procent bij aan de NO2 (stikstofdioxide)concentratie en voor 25-30% van de fijn stof concentratie op leefniveau. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid van mensen.

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door vanaf dit jaar het wagenpark over te schakelen op aardgas. De uitstoot van NOx (NO en NO2) en fijn stof van het gemeentelijke wagenpark neemt hiermee met 70 tot 80 procent af. Ook de CO2 (koolstofdioxide) uitstoot van een auto op aardgas is zo’n 25 procent lager, wat weer gunstig is voor het klimaat.
Door het nieuwe aardgasvulpunt kan de kip of het ei discussie afgesloten worden. Bedrijven en particulieren hoeven niet te wachten met de aanschaf van een ‘schone’ auto tot er een vulpunt dicht bij huis is. Ze kunnen nu anticiperen op de komst van het tankstation met aardgas. Het bedrijf Nijol ziet voldoende gat in de markt om te starten met het leveren van aardgas. Het is het eerste commerciele vulpunt in Gelderland.

Provincies en Rijk timmeren ondertussen ook hard aan de weg als het gaat om het stimuleren van rijden op aardgas. Het Rijk werkt aan een landsdekkend netwerk van 40 vulpunten. De meeste provincies, waaronder Gelderland, willen ook een aantal punten in hun provincie. Dit betekent dat er op korte termijn waarschijnlijk op veel meer plaatsen in Nederland aardgas aan de pomp gewoon verkrijgbaar is. De meeste bekende automerken hebben tegenwoordig modellen op aardgas in hun assortiment en het worden er steeds meer. In Nederland zijn deze vooralsnog als bi-fuel verkrijgbaar. Dit betekent dat ze naast aardgas ook nog op benzine kunnen rijden. In landen waar aardgasrijden al meer gemeengoed is (bv Duitsland) zie je ook steeds meer monofuel voertuigen die alleen nog op aardgas kunnen rijden. Dat is natuurlijk nog beter voor het milieu èn de portemonnee, want aardgas is een goedkope brandstof met een laag accijnstarief. Een volle tank waarmee je zo’n 500 kilometer kunt rijden kost zo’n twintig euro. Het tanken bij een tankstation gaat even snel als bijvoorbeeld benzine.

Aardgas is overigens niet hetzelfde als het nu al verkrijgbare LPG. Een auto met een LPG installatie kan niet op aardgas rijden. LPG is een mengsel van butaan en propaan en wordt vloeibaar getankt. Aardgas bestaat uit methaan en wordt gasvormig getankt, rechtstreeks uit het aardgasnet. Groot voordeel hiervan is dat de veiligheidsrisico’s veel kleiner zijn dan bij LPG.
In Duitsland zijn er al brandweerkorpsen met auto’s op aardgas en ook de ADAC (Duitse ANWB) rijdt al sinds een paar jaar naar volle tevredenheid met een vloot aardgasauto’s die dienst doen als wegenwachtvoertuigen.

De gemeente wil marktpartijen en particulieren stimuleren om ook over te gaan op aardgas. In Europees verband werkt Nijmegen mee aan het project ‘Procura’, dat onder andere de verkrijgbaarheid en promotie van ‘schone’ auto’s bevordert. De gemeente biedt bedrijven voor wie aardgas een gunstig alternatief lijkt, een gratis wagenparkscan aan. Ook zullen taxi’s op aardgas straks mogelijk voordelen krijgen boven hun collega’s die nog in diesels rondrijden. Naar verwachting zullen binnen nu en een paar jaar ook de stadsbussen in Nijmegen op aardgas rijden.

Bron: Gemeente Nijmegen