Theaterhotel bij schouwburg van de baan

Nijmegen, 24 juni 2008

De bouw van een viersterren theaterhotel aan de van Schaeck Mathonsingel is definitief van de baan. Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat een hotel op deze plek onvoldoende oplevert. Omdat de locatie ook in stedenbouwkundig opzicht complex is en er bezwaren zijn gekomen van omwonenden heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten af te zien van verdere planontwikkeling.

Vanaf 2009 moeten de Keizer Karel Podia 200.000 euro per jaar gaan bezuinigen. De bouw van een theaterhotel kon hier mogelijk een bijdrage aan leveren. Een deel van de opbrengst van de grond zou ten goede kunnen komen aan de schouwburg en daarnaast zou een gecombineerde exploitatie van de schouwburg en een hotel financieel voordeliger zijn. Het gemeentebestuur had daarom eerder dit jaar besloten dit idee te onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt nu dat er geen opbrengsten zijn te verwachten voor de grond. Het exploitatievoordeel bij een gecombineerde exploitatie is maximaal 50.000 euro en dus veel minder dan 200.000 euro per jaar.

In Nijmegen is wel markt voor een hotel in het duurdere segment. Daarom zal de mogelijkheid voor een dergelijk hotel worden onderzocht in een gebiedsvisie voor de Wedren, waar na de zomervakantie mee wordt gestart.
Voor de bezuiniging bij de Keizer Karel Podia zal nu naar alternatieven gezocht moeten worden.

Bron Gemeente Nijmegen