Thuiszorg – Nieuwe aanbesteding & kwaliteit

Nijmegen, 8 april 2008

Nieuwe aanbesteding moet kwaliteit thuiszorg beter waarborgen

De regiogemeenten Gelderland-Zuid zijn bereid om extra financiële middelen vrij te maken voor de thuiszorg. Met een nieuwe aanbesteding vóór 1 januari 2009 en een overbruggingsregeling voor huidige aanbieders willen de gemeenten de kwaliteit en continuïteit voor klanten waarborgen en de arbeidsmarkt voor werknemers in de thuiszorg stabiliseren.

De regiogemeenten (Beuningen, Druten, Heumen, Groesbeek, Ubbergen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen) hebben zich sterk ingespannen om gezamenlijk een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure Hulp bij het huishouden Wmo te starten. Het doel is uiterlijk per 1 januari 2009 nieuwe contracten af te sluiten met zorgaanbieders. Bij de aanbesteding kiezen de gemeenten voor een model waarin het concurreren op kwaliteit voorop staat.

De nieuwe aanbesteding moet voorkomen dat thuiszorgcliënten steeds vaker een alfahulp over de vloer krijgen in plaats van een vaste thuiszorgmedewerker. Alfahulpen werken vaak als een soort freelancer, die klanten zelf in dienst nemen. Veel instellingen in de thuiszorg gingen over tot het inzetten van deze vorm van hulp na wijzigingen door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vorig jaar. De alfahulpen waren veel goedkoper.

De gemeenten maken extra financiële middelen vrij om de tarieven voor huishoudelijke verzorging (HV1) na de aanbesteding structureel te verhogen. Op die manier kunnen zorgaanbieders meer kwaliteit en continuïteit leveren door met HV-1 medewerkers met een dienstverband te werken.

Het merendeel van de regiogemeenten wacht hiermee niet tot de nieuw af te sluiten contracten, maar verhoogt het huidige HV-1 tarief al met ingang van 1 april 2008 met drie euro per uur. Dit geldt voor de huidige zorgaanbieders Icare, Vérian en Zorggroep Zuid Gelderland, totdat nieuwe contracten ingaan. De aanbieders krijgen deze toeslag voor de uren HV-1 zorg die zij leveren met medewerkers die een dienstverband hebben. De gemeente Groesbeek biedt de toeslag niet, omdat zij de zorgaanbieders eerder tegemoet kwam door handhaving van oude AWBZ-indicaties. De gemeente Druten beraadt zich nog op dit onderwerp.

Verder blijft Nijmegen de komende jaren herindicaties van thuiszorgcliënten vertragen, waardoor de aanbieders meer tijd krijgen om hun organisatie aan te passen aan de nieuwe situatie. Hiermee denkt de gemeente Nijmegen ontslagen in de thuiszorg te voorkomen. Wijchen en Beuningen onderzoeken de mogelijkheden hiervoor nog.
 
Bron: Gemeente Nijmegen