Tijdelijke opvanglocatie vluchtelingen op sportpark Winkelsteeg

Half april opent de gemeente Nijmegen samen met het COA een nieuwe tijdelijke crisisnoodopvanglocatie voor 1200 personen op sportpark Winkelsteeg, tot 1 november 2023. De noodopvanglocatie aan de d’Almarasweg sluit half april, de bewoners verhuizen dan naar de nieuwe locatie.

sfeerbeeld gemeente nijmegen

Het Rijk heeft gemeenten dringend gevraagd om 19.000 opvangplekken aan te bieden voor de groeiende aantallen mensen die in Nederland asiel aanvragen. Het centrale aanmeldcentrum in Ter Apel heeft nog altijd te weinig plek om hen op te vangen. Een aantal tijdelijke noodopvanglocaties in het land moet sluiten. Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen wil mensen in nood niet in de kou laten staan en heeft besloten om zo snel mogelijk nieuwe opvangplekken te organiseren.

Burgemeester Bruls: “De nood is nog altijd hoog. Wereldwijd raken velen ontheemd of zijn op de vlucht voor oorlog. We weten inmiddels uit ervaring dat we crisisnoodopvang, ook op grotere schaal, in Nijmegen zó kunnen organiseren dat dit goed en rustig verloopt, zowel voor degenen die er verblijven, als voor de mensen die er in de buurt wonen. Ik reken daarom ook dit keer op begrip en steun van Nijmegenaren.”

De locatie
De locatie die tijdelijk ingericht wordt als opvang, is sportpark Winkelsteeg, waar SV Hatert speelt en eerder de Vierdaagsecamping was. SV Hatert behoudt twee sportvelden voor trainingen en wedstrijden.

Omdat de nood hoog is, is er weinig voorbereidingstijd. De gemeente richt het terrein zo snel mogelijk in. Er worden 6 paviljoens gebouwd met verwarmde slaapruimtes voor 160 personen. Ook komen er 50 woonunits voor 4 of 6 personen, waarin vooral ouders en kinderen zullen verblijven. Verder zijn er sanitair- en ontmoetingsruimten.

De opvanglocatie is waarschijnlijk half april klaar voor verblijf. De gemeente heeft dan de dagelijkse leiding op de opvanglocatie en zorgt voor 24-uurs toezicht. De opvang blijft open tot 1 november 2023.

Crisisnoodopvang
Crisisnoodopvangplekken zijn tijdelijke, eenvoudig ingerichte opvangplekken. Mensen krijgen er een slaapplek en maaltijden en zij kunnen er douchen en de was doen. De gemeente gaat in gesprek met het Rijk over onderwijsaanbod voor de leerplichtige kinderen die hier zullen verblijven.

Bindkracht10

Bindkracht10 en het gemeentelijk sportbedrijf gaan dagbestedingsactiviteiten voor de mensen in de opvang organiseren. Als er hulp of spullen nodig zijn, dan laten gemeente en partners dat op een later moment weten, in ieder geval via de website nijmegen.nl/noodopvang.

Wie verblijven hier?
Op dit moment melden zich in Ter Apel vooral alleenreizende mannen om asiel aan te vragen, afkomstig uit verschillende landen. Daarnaast verwacht de gemeente ook vrouwen en gezinnen met kinderen. De opvanglocatie is niet bedoeld voor mensen waarvan vooraf duidelijk is dat zij geen kans maken op asiel, bijvoorbeeld vanwege een veilig land van herkomst.