Nijmegen handhaaft registratieplicht tippelzone

Nijmegen, 17 februari 2009

Nijmegen handhaaft de registratieplicht voor straatprostituees op de tippelzone aan de Nieuwe Marktstraat. Tegelijkertijd zet de gemeente stevig in op uitstapbeleid, waarmee de betreffende vrouwen uit de prostitutie geholpen kunnen worden. Dat staat in een brief waarmee burgemeester en wethouders de gemeenteraad informeren over de conclusies die het college verbindt aan de eind vorig jaar uitgevoerde evaluatie van de tippelzone. 

De registratieplicht voor de tippelzone werd najaar 2007 ingevoerd. Er was toen langzamerhand een toeloop ontstaan van prostituees, vooral ook van buiten Nijmegen. Hierdoor gingen steeds meer vrouwen ook buiten de zone werken. Dat leverde niet alleen overlast op, maar ook gevaar voor de betrokken prostituees. De gemeente koos er daarom voor om alleen nog vrouwen toe te laten die konden aantonen dat ze op dat moment al minimaal twee jaar werkten op de Nijmeegse tippelzone.

Uit de evaluatie blijkt dat de registratieplicht in belangrijke mate geholpen heeft om de overlast door de grote toeloop van straatprostituees te bestrijden. Daarnaast is de registratieplicht bevorderlijk gebleken voor veiligere werkomstandigheden. Daarom wil het college van B&W het systeem handhaven. Dat betekent onder meer dat nieuwe prostituees geen toegang meer tot de tippelzone krijgen. De gemeente wil geen gemakkelijke ‘instapmogelijkheid’ creëren, omdat vrouwen die eenmaal in de straatprostitutie zitten daar niet gemakkelijk meer uit komen. Daarnaast zet de gemeente in op een stevig uitstapbeleid voor de huidige groep straatprostituees die actief is op de zone. Hiervoor wordt een projectleider aangesteld.

Een verruiming van de registratieplicht voor straatprostituees die vóór invoering van de registratieplicht op de tippelzone actief waren, in Nijmegen woonden en nog steeds wonen, en die aangewezen waren op het zorgaanbod op de tippelzone, is voor het college bespreekbaar als de noodzaak daarvan kan worden aangetoond. Uit het evaluatierapport valt af te leiden dat het mogelijk om 14 vrouwen gaat die nu niet meer in beeld zijn bij de zorginstanties en van wie ook niet duidelijk is of ze nog als prostituee werken en een bijbehorend zorgaanbod nodig hebben. Daarom zal de gemeente met de betrokken zorginstanties onderzoeken of de situatie van deze vrouwen in kaart gebracht kan worden en of een verruiming van de registratieplicht voor deze groep noodzakelijk is.

Nijmegen wil vooral inzetten op een pragmatische aanpak om de spanning aan te pakken tussen enerzijds de zorgplicht en anderzijds de omstandigheden waaronder de vrouwen in de straatprostitutie moeten werken. Dit voorjaar zal de gemeenteraad over de brief van het college van B&W debatteren.

Bron: Gemeente Nijmegen