Titus Brandsma in het hart van Nijmegen, 23 juni

Nijmegen, 19 juni 2008

TITUS BRANDSMA IN HET HART VAN NIJMEGEN

Op maandag 23 juni a.s. zal om 19.00 uur in het stadhuis van Nijmegen het officiële startsein gegeven worden voor de campagne “Titus Brandsma in het hart van Nijmegen”. Aan het gemeentebestuur van Nijmegen, in de persoon van wethouder Paul Depla, zullen de plannen rondom de Titus Brandsma Gedachteniskerk aan het Keizer Karelplein gepresenteerd worden.. Daarbij zal tevens een DVD worden aangeboden over het leven van Titus Brandsma. De DVD bevat ook getuigenissen van bekende Nijmegenaren en andere prominente mensen over de betekenis die Titus Brandsma voor hen heeft. De DVD sluit af met een digitale verbeelding van de plannen rondom de Titus Brandsma Gedachteniskerk .

Als u belangstelling heeft deze bijeenkomst bij te wonen, wordt u verzocht zich aan te melden bij Sjef Franssen (jjm.franssen@planet.nl; 06 38930930) en u maandag om 19.00 uur te vervoegen bij de receptie van het stadhuis.

Direct na deze bijeenkomst zullen de plannen aan de omgeving en bij de kerk betrokkenen worden gepresenteerd in het studiecentrum, Stijn Buisstraat 11.

Het Titus Brandsma Memorial, Gedachteniskerk en centrum voor spiritualiteit, bestaat nu meer dan 10 jaar en heeft in die tijd zijn bestaansrecht bewezen. Het heeft niet alleen in Nijmegen, maar ook landelijk bekendheid verworven. Internationaal geldt het Titus Brandsma Memorial als het centrum voor de gedachtenis van Titus Brandsma.

De omvorming van de St. Josephkerk – parochiekerk – naar de Titus Brandsma Gedachteniskerk, nu drie jaar geleden, vraagt om een nieuwe visie op en vormgeving van de relatie tussen herdenkingsplaats en stad; ook in ruimtelijke zin. Hiertoe heeft de heer Paul Hoeke, oud-stadsarchitect van Nijmegen, een plan ontworpen dat de verbinding tussen het Keizer Karelplein en het voorplein, tussen de kerk en de stad/samenleving en tussen heden en verleden versterkt.
De gedachtenis van Titus Brandsma krijgt hierdoor een uitstraling naar de stad en naar de samenleving in de geest van Titus.
Niet voor niets is bij het 2000-jarig bestaan van Nijmegen Titus Brandsma gekozen tot ‘de grootste Nijmegenaar aller tijden’. Daar zijn wij trots op. Daar willen wij graag uitdrukking aan geven.

Het terrein wordt het veel gebruikt door voetgangers en fietsers als verbinding tussen de wijk Bottendaal en het centrum van de stad. Een deel van de tuin wordt ook gebruikt door de buurt als plantsoen. Er is dus veel mobiliteit rondom en over het terrein van het Memorial.

Het plan omvat de volgende onderdelen:
– Aan het Keizer Karelplein komen twee ‘wachters’. Zij markeren de verbinding tussen de stad en de kerk.
– Rechts op het plein wordt een gedenkteken voor Titus Brandsma opgericht. Dit teken wordt in opdracht vervaardigd door de kunstenaar Arie Trum.
– Achter dit gedenkteken komt een muur waarop alle Karmelhuizen in de wereld, ongeveer 1000, uitgenodigd worden hun naam te plaatsen. Dit project is gelanceerd tijdens het Generaal Kapittel van de Karmel, afgelopen september in Rome.
– Aan de andere kant van het plein komt een vredesvlam van de stichting World Peace Flame. Deze wereldwijde organisatie financiert zelf dit deel van het project.
– Achter de Vredesvlam komt een muur ter afscheiding van het daar achterliggende parkeerterrein. Op deze muur zullen vredesteksten komen van, bijvoorbeeld, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Maarten Luther of grote figuren uit de mystieke traditie. Groeperingen en organisaties zoals de Stichting Carmel College (voor secundair onderwijs) kunnen deze teksten ‘adopteren’.
– Het plein voor de kerk wordt opnieuw bestraat.
– De trap voor de kerk wordt gerestaureerd.
– Het monumentale hek voor het plein wordt gerestaureerd.
– Het parkeerterrein en de tuin worden heringericht.

. Het project wordt opgesplitst in deelprojecten die apart uitgevoerd kunnen worden.

Om de gelden bijeen te brengen zal een jaar lang intensief campagne gevoerd worden. Deze campagne is gericht op het vergroten van de naamsbekendheid van het Titus Brandsma Memorial, op het meer betrekken van diverse groepen uit de samenleving bij ons werk en uiteraard op het werven van de nodige fondsen.

Er is een Comité van Aanbeveling gevormd bestaande uit de volgende personen:

– J.C.M. van Delft, lid Raad van Toezicht Voetbalclub NEC Nijmegen
– Prof. Dr. Th.W.A. Camps, buitengewoon hoogleraar Universiteit Tilburg
– Mgr.drs A.L.M.Hurkmans, bisschop van ’s Hertogenbosch
– Tj.T. de Jong, directeur Titus Brandsma Museum Bolsward
– Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Rector Magnificus Radboud Universiteit Nijmegen
– Mgr. A.H. van Luijn, S.D.B., bisschop van Rotterdam
– C.L.H. Pijnappels, hoofdredacteur dagblad ‘de Gelderlander’
– D. Terpstra, voorzitter HBO-raad
– Ir. R.J. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, voorzitter College van Bestuur Radboud Universiteit Nijmegen

Om alle mogelijkheden voor fondswerving te benutten is een professioneel bureau in de arm genomen op basis van no cure–no pay. Zij adviseren niet alleen bij de campagne, maar doen ook onderzoek naar fondsen die subsidie verstrekken voor onderdelen van het plan zoals, bijvoorbeeld, de restauratie van het monumentale hek op het voorplein.

Bovenbeschreven DVD zal in grote oplage verspreid worden voor fondswerving, o.a., onder de 10.000 Vrienden van Titus Brandsma. Zij zal ook gebruikt worden voor verdere fondswerving.

Om de jeugd te bereiken zullen scholen benaderd worden,die traditioneel bij Titus Brandsma betrokken zijn, voor studie- en werkprojecten. Een bereik van ongeveer 50.000 leerlingen. 

Bestuur Titus Brandsma Memorial