Toekomst Rijnhaven Wageningen

Arnhem, 15 juni 2007

Rapport Toekomst Rijnhaven Wageningen aangeboden

Vanmiddag heeft EZ-wethouder Stadhouders van Wageningen het rapport Toekomst Rijnhaven in ontvangst genomen. De wethouder kreeg het rapport uitgereikt op het gemeentehuis van Wageningen door Alain van de Haar, regiomanager van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Van de Haar bood de conclusies van het rapport aan namens de stuurgroep van het project ‘Toekomst Rijnhaven Wageningen’.

Het rapport beschrijft de uitkomsten van het onderzoek waaruit naar voren komt dat er een basis is gelegd voor samenwerking tussen overheid en bedrijven die kan leiden tot een goed (economisch) functionerende Rijnhaven. Overheid en bedrijfsleven streven naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het toekomstige beheer van de haven en zijn bereid dit nader te onderzoeken. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid kan bijvoorbeeld vastgelegd worden in een formele organisatievorm. De ruimtelijke kaders van de Rijnhaven, zoals die in 2002 zijn vastgesteld, worden hierbij gezien als kader.

Wethouder Stadhouders heeft als reactie op het rapport laten weten snel aan de slag te willen gaan met de conclusies en aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren komen. De heer Grift, directeur van Rijnvallei, en namens de ondernemers uit de Rijnhaven lid van de stuurgroep, heeft laten weten dat hij ook hoopt op een spoedig vervolg en heeft de wethouder aangeboden om, o.a. samen met de Kamer van Koophandel, bij het vervolgtraject een actieve rol te willen vervullen.

Het rapport is opgesteld door Buck Consultants, op verzoek van de stuurgroep die bestaat uit afgevaardigden van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, de ondernemers uit de Rijnhaven en regio WERV. Deze stuurgroep heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Wageningen dit project bestuurlijk begeleid.

Bij de overhandiging waren tevens afgevaardigden aanwezig van bedrijven uit de Rijnhaven, het Wagenings Ondernemers Contact, het Ede´s Bedrijfs Contact en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens.

Bron: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland