Toekomstgesprek voor 300 jongeren in Nijmegen

Nijmegen, 11 september 2019

Toekomstgesprek 300 jongeren uit de bijstand

300 Nijmeegse jongeren in de bijstand worden vanaf september 2019 uitgenodigd voor een toekomstgesprek. De toekomstgesprekken worden gevoerd met jongeren die langer dan 2 jaar een uitkering ontvangen. Zij hebben, na bemiddeling bij het Regionaal Werkbedrijf of Gemeentelijk bureau Zorg en Inkomen, de bijstandsuitkering nog steeds als inkomstenbron. Het uitgangspunt is dat iedere jongere een toekomstperspectief heeft, bij voorkeur door het hebben van een (parttime) baan, vrijwilligerswerk, het volgen van een opleiding of zorg.

Doel van het gesprek is om hen te ondersteunen in hun zoektocht naar (parttime)werk, onderwijs, dagbesteding of zorg. De gesprekken worden gevoerd met een medewerker van het Werkbedrijf samen met een medewerker van bureau Zorg en Inkomen van de gemeente Nijmegen. De gemeente wil met deze pilot Toekomstgesprekken Jongeren onderzoeken of begeleiding door een multidisciplinair team jongeren helpt om hun toekomst in te vullen.
Wethouder Werk en Inkomen, Renske Helmer-Englebert: “We willen jongeren die werken aan hun toekomst extra ondersteunen. Onze inzet is dat jongeren een passende invulling van hun leven hebben. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze stad. De proef met toekomstgesprekken met 300 jongeren zal ons leren wat deze jonge mensen van ons nodig hebben”.

Zo’n 1000 jongeren in Nijmegen ontvangen een bijstandsuitkering. Dat is 14% van het totale bijstandsbestand. 200 jongeren zijn bekend bij het bureau Zorg en Inkomen vanwege een handicap (taalbarrière, psychische of fysieke handicap of andere omstandigheden), anderen zijn bekend bij het Werkbedrijf. Een van de conclusies uit rapport van Stimulansz is dat een vast contactpersoon van invloed kan zijn op de uitstroom naar werk, opleiding of zorg.

In totaal zijn in Nijmegen ruim 7000 inwoners afhankelijk van een bijstandsuitkering. Om mensen niet langer afhankelijk te laten zijn van een uitkering zijn verschillende acties ingezet. Zo zijn meer klanten gekoppeld aan een klantmanager en is er extra aandacht voor cliënten met een zorgvraag. Alleenstaande ouders met jonge kinderen krijgen specifieke aandacht om (parttime)werk te vinden. Inwoners die langer dan een jaar een uitkering ontvangen worden opgeroepen om te kijken of er andere mogelijkheden zijn om sneller werk te vinden.

Jongeren ontvangen een uitnodiging voor een gesprek. Zij kunnen een familielid, kennis of begeleider ter ondersteuning meenemen. In bijzondere omstandigheden kan het gesprek bij de cliënt thuis plaatsvinden.

Bron Gemeente Nijmegen