Tramverbinding Heijendaal-centrum-Waalsprong

Nijmegen, 15 juni 2007

Onderzoek naar HOV-tramverbinding Heijendaal-centrum-Waalsprong

De gemeente Nijmegen en Stadsregio Arnhem Nijmegen gaan samen de mogelijkheden onderzoeken van een tramverbinding tussen de Waalsprong, de Nijmeegse binnenstad, en campus Heijendaal. De tram moet onderdeel gaan uitmaken van het toekomstige netwerk van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Nijmegen.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders deze week besloten. Als een tram haalbaar blijkt, komt deze door de Burchtstraat te rijden. De markt wordt dan gedeeltelijk verplaatst. Indien een tramverbinding niet te realiseren is, blijft de markt op de huidige plek. De toekomstige HOV-route Heijendaal-Waalsprong zal dan de binnenstad aandoen via de halteplaatsen Kelfkensbos, Waalkade, Joris Ivensplein en Plein 1944.

In februari 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Reizigers in Nijmegen moeten in de toekomst via drie HOV-lijnen (Heijendaal-Waalsprong, Dukenburg-Waalsprong, en Beuningen-Heijendaal) kunnen beschikken over schoon, snel, comfortabel en regelmatig rijdend openbaar vervoer.

De eerste lijn die wordt uitgewerkt (doelstelling ingebruikname is 2013/2014) is de lijn Waalsprong- centrum – Heijendaal. Uitgangspunt was dat het HOV via geleide bussen die zowel op rails als op de weg kunnen rijden in de toekomst zeven dagen per week door de Burchtstraat zou gaan. Als een combinatie met de markt niet mogelijk zou zijn, diende de markt verplaatst te worden. Inmiddels is duidelijk dat de combinatie markt/HOV uit oogpunt van veiligheid niet mogelijk is. Daarom is in overleg met de marktcommissie gezocht naar een alternatieve locatie voor de marktkooplieden in de Burchtstraat en Augustijnenstraat. Dat alternatief is gevonden op Plein 1944 en de Molenstraat.
Een andere conclusie is echter dat vanwege slechte ervaringen elders geleide bussen niet gewenst zijn voor het HOV. Er is daarom ook gekeken naar een alternatief: de tram. Ten opzichte van geleide bussen heeft de tram een aantal voordelen. Het meest in het oog springende is de grotere aantrekkingskracht op reizigers. Een tramverbinding leek voor Nijmegen tot voor kort financieel niet haalbaar, maar nieuwe ontwikkelingen hebben tot een verandering van inzicht geleid. Zo wil de Stadsregio naast Regiorail graag een tweede railgebonden verbinding tussen Arnhem en Nijmegen realiseren. Bovendien ziet de Stadsregio mogelijkheden voor het doortrekken van de verbinding Heijendaal-Waalsprong richting Bemmel en verder. Voordeel van doortrekking is ook dat het voor vervoersbedrijven aantrekkelijk kan zijn om mee te investeren in de tramlijn. Bijvoorbeeld in ruil voor een langdurige concessie en/of ontwikkelingsrechten. Daarnaast bestaat de verwachting dat ook vanuit diverse publieke bronnen financiële bijdragen kunnen worden verkregen.

De komende maanden worden de financiële en ruimtelijke consequenties van een tramverbinding tussen Waalsprong, centrum en Heijendaal verder onderzocht, net als de gevolgen voor het overige openbaar vervoer.
Dit alles past in de uitwerking van het concept Masterplan OV van de Stadsregio, dat op dit moment ter inzage ligt.

Mocht blijken dat een tramverbinding Heijendaal-Waalsprong niet haalbaar is, dan geeft het college van burgemeester en wethouders er de voorkeur aan de markt op de huidige locatie te handhaven. Ook vindt het college, uit oogpunt van veiligheid en verbetering van het verblijfsklimaat, het in principe niet wenselijk in de toekomst nog ongeleide systemen door de Burchtstraat en Augustijnenstraat te laten rijden.

Het besluit van het college ligt in de periode 20 juni tot en met 14 augustus ter inzage. Belanghebbenden kunnen in die periode ook inspreken op het besluit. Medio 2008 wordt definitief de keuze gemaakt tussen een tramverbinding of hoogwaardige bussen voor de HOV-lijn Heijendaal-Waalsprong.

Bron: Gemeente Nijmegen