Uitbreiding transferium Nijmegen

Nijmegen, 5 februari 2009

Uitbreiding transferium P&R Waalsprinter in Nijmegen Noord / Ressen
 
Maandag 9 februari start de gemeente Nijmegen met de uitbreiding van het transferium in Nijmegen-Noord. Het transferium krijgt tot in 2010 770 parkeerplaatsen. De huidige 220 parkeerplaatsen staan al regelmatig vol. De verwachting is dat met de ombouw van de A325 tot stadssingel de behoefte aan snel vervoer naar de stad verder toeneemt.
 
Met het transferium vermindert de gemeente de filedruk op het zuidelijk deel van de A325 en biedt het reizigers naar het centrum van Nijmegen en campus Heyendaal een snel en goedkoop alternatief voor de auto.
De gemeente Nijmegen bouwt in twee fasen aan een groter transferium bij de Ovatonde (het Keizer Augustusplein) tussen Ressen en Lent. Ten noorden van het huidige parkeerterrein komt een terrein met 550 parkeerplaatsen, camerabewaking, slagbomen en openbare verlichting. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan dit terrein na 2010 verder uitgebreid worden.
Het huidige transferium met 220 plaatsen blijft in de eerste fase nog in gebruik. In de tweede fase (2010) wordt het dit stuk opgebroken. Bushalten en kaartenautomaten komen aan de oostzijde van het nieuwe terrein. De ontsluiting van fase twee gebeurt via het terrein van de huidige locatie.
 
Het nieuwe deel van het transferium is eind april gereed. De uitbreiding van het transferium is daarmee klaar voor de start van de werkzaamheden aan de A325 in Nijmegen. Vanaf mei 2009 bouwt de gemeente de A325 tussen de Ovatonde en de Waalbrug om tot stadssingel, de Prins Mauritssingel. Tijdens de werkzaamheden streeft de gemeente er naar om ten zuiden van de Ovatonde altijd vijf rijstroken beschikbaar te hebben, waarvan een bestemd voor bussen, waaronder de Waalsprinter. Naar verwachting worden tijdens de werkzaamheden meerdere buslijnen langs het transferium geleid zodat meerdere werklocaties (bedrijventerreinen) aan de zuidzijde van de Waal beter per openbaar vervoer bereikbaar zijn.

Bron Gemeente Nijmegen
 
 
Rubriek Auto, bus, trein, taxi Nijmegen