Uitbreiding verpleeghuis Margriet van de baan

Nijmegen, 10 juli 2007

Stichting Arcus en de gemeente hebben de overeenkomst ontbonden voor de verbouwing van verpleeghuis Margriet. De zorgpartijen hebben aangegeven zich te richten op een kleinere herontwikkeling op een later moment. Burgemeester en wethouders betreuren dat de modernisering van het verpleeghuis nu niet doorgaat omdat de bewoners van Margriet de dupe zijn.

In 2001 heeft zorginstelling Arcus het plan gepresenteerd om het verpleeghuis aan de Dr. Claes Noorduijnstraat te renoveren en uit te breiden. Dit plan bestond uit de realisering van een verpleeghuis met 120 bedden, 80 zorgwoningen, een ondergrondse parkeergarage en algemene wijkvoorzieningen zoals een zorgloket en een kinderdagverblijf. Voor dit initiatief moest het bestemmingsplan worden aangepast. Die aanpassing heeft, inclusief alle inspraakprocedures, plaatsgevonden. In 2006 heeft de Raad van State de laatste bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen.

Onlangs heeft ZZG als opvolger van Arcus bij de gemeente bekend gemaakt af te zien van de voorgenomen herontwikkeling. Daarom is de overeenkomst die Arcus en de gemeente hadden gesloten om het plan uit te kunnen voeren, nu ontbonden.

Burgemeester en wethouders vinden het bijzonder spijtig dat partijen afzien van de renovatie en uitbreiding van het verpleeghuis. Jaren van praten en plannen maken leiden uiteindelijk niet tot betere woon- en zorgmogelijkheden voor de bewoners van Margriet.

Bron: Gemeente Nijmegen